Světoví lídři nesou značnou zodpovědnost za šokující předpovědi o vzdělání

Podle nových dat UNESCO nebude jedno ze šesti dětí v roce 2030 docházet do školy.

Podle Heleny Clarkové, bývalé premiérky Nového Zélandu, údaje UNESCO, které naznačují, že v roce 2030 každé šesté dítě nezíská školní vzdělání, odhaluje „znepokojivou netečnost vlád, které před několika málo lety nadšeně propagovaly vypracování a realizaci ambiciózního globálního programu“, napsal Guardian v článku Lucy Lamblové. V rámci Záměrů udržitelného rozvoje, se členské státy OSN zavázaly, že do roku 2030 zaručí všem dětem bezplatné, rovnocenné a kvalitní základní a střední vzdělání.

UNESCO však předpovídá, že v tomto termínu jedno ze šesti dětí ve věku od šesti do sedmnácti let toto vzdělání neobdrží a jedno z jedenácti ani vzdělání základní. Nejen, že mnoho dětí nemá možnost jít do školy, velké procento těch, které docházku začnou, po čase školu opustí. Data se zakládají na analýze odpovědí 72 vlád a klíčových městských orgánů, která vede k závěru, že v roce 2030 40 % mladých lidí neukončí střední školu. Pokud nedojde k podstatnému urychlení, nebude závazek dodržen.

„Vzhledem k tomu, že v roce 2015, kdy byly Záměry udržitelného rozvoje dohodnuty, bylo ‚kvalitní vzdělání‘ odhlasováno jako nejdůležitější priorita pro mladé lidi, lídři nyní nesou značnou zodpovědnost za tuto prognózu. Abychom neporušili slib dnešním dětem a mládeži, státy se musí zavázat okamžitě více investovat do vzdělání,“ prohlásila Clarková, která předsedá poradnímu výboru pro Global Education Monitoring Report, a dodala: „Dnešní varování [ohledně školství] má výstražné implikace pro celou agendu udržitelného rozvoje do roku 2030. Ještě není pozdě napravit kurz, ale pokud má být globální program dosažen, je nutno bezodkladně jednat“.

Bývalý britský premiér a zvláštní pověřenec OSN pro globální vzdělání prohlásil, že předpověď UNESCO opět prokazuje, jak mladým lidem selháváme, když jim nezaručujeme přístup ke kvalitnímu vzdělání…  Musíme státy podpořit a povzbudit, aby zaručily vzdělání, jež je základem zdravé společnosti, a zdůraznil nutnost „zajistit prostředky pro investování a reformu školských systémů“.

Náčrt organizace UNESCO o globální situaci vzdělání rovněž vyzdvihuje trvající nerovnosti: Odhaduje se, že je nyní 750 miliónů negramotných. Míra gramotnosti sice globálně stoupá, předpověď však naznačuje, že v zemích s nízkými příjmy v roce 2030 přibližně 20 % mladých lidí a 30 % dospělých ještě nebude umět číst. V těchto zemích pouze 4 % nejchudších mladých lidí ukončí vyšší střední školu a pouze 2 % nejchudších dívek ve srovnání s 36 % nejbohatších.

Mnoho vlád přijímá opatření ke splnění svých závazků včetně časného a celoživotního vzdělání, ale problém zůstává ve financování.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.