Globální populace divoké zvěře trpí katastrofickým kolapsem

Rostoucí ničení přírody lidstvem má fatální dopady nejen na populace divokých zvířat, ale také na lidské zdraví a všechny aspekty našeho života

Světový fond pro ochranu přírody vydal novou zprávu, která ukazuje, že celosvětová populace volně žijících živočichů za posledních 50 let katastroficky poklesla a že příroda je i nadále ničena lidmi tempem, jaké v historii nemá obdoby. Index živé planety (The Living Planet Index) sledoval 20 811 populací 4 392 druhů obratlovců a mezi lety 1970 a 2016 zaznamenal pokles o 68 %. Na vině je především nadměrná konzumace, odlesňování a rozšiřování zemědělství.

Nejhorší dopad byl zaznamenán ve Střední a Jižní Americe, kde populace volně žijících živočichů klesla od roku 1970 o 94 % díky přeměně travních porostů, savan, lesů a mokřadů, nadměrnému využívání druhů, změně klimatu a zavádění cizích druhů. Ve stejném období poklesly populace divoké zvěře v Africe o 65 % v důsledku změn ve využívání půdy, moře a nadměrného využívání druhů.

Pokles v asijsko-pacifickém regionu činil 45 %, 33 % v Severní Americe a 24 % v Evropě a střední Asii. Dopad ze strany člověka není pociťován pouze na pevnině. Výzkum zjistil, že populace sladkovodních druhů poklesla o 84 %, zatímco 75 % populací ryb je v oceánech planety nadměrně využíváno.

Generální ředitel WWF International Marco Lambertini v komentáři ke zjištěním zprávy uvedl, že „v době, kdy se svět vzpamatovává z nejhlubšího globálního narušení a zdravotní krize, poskytuje letošní zpráva jednoznačný a alarmující důkaz toho, že se příroda rozpadá a že naše planeta bliká červeně varovnými signály o selhání životně důležitých přírodních systémů“.

Pokračoval tím, že výzkum „jasně nastiňuje, jak má rostoucí ničení přírody lidstvem katastrofické dopady nejen na populace divokých zvířat, ale také na lidské zdraví a všechny aspekty našeho života“. Lambertini také uvedl, že není příliš pozdě dát věci do pořádku, ale že „světoví vůdci musí přijmout naléhavá opatření na ochranu a obnovu přírody jako základu zdravé společnosti a prosperující ekonomiky“.

Úbytek monitorovaných druhů obratlovců v období 1970–2016, zdroj: Statista

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.