Nové dohody o volném obchodu mohou posílit globální obchod

RCEP spolu s dohodou o investicích mezi EU a Čínou i s Jedním pásmem a jednou stezkou mají společně velký potenciál…

Pandemie nemoci covid-19 měla negativní dopady na některé projekty, například na iniciativu Jedno pásmo a jedna stezka (BRI), který je nejambicióznějším infrastrukturním projektem v dějinách, píše pro čínský státní list China Daily Umut Ergunsü.

Na druhou stranu tu byl pozitivní vývoj, kam autor počítá uzavření obchodní dohody RCEP, která zahrnuje podle čísel Světové banky za rok 2019 celkem 30 % světového populace a 29 % světového HDP. Vedle toho se dokončuje další dohoda pod názvem Comprehensive Agreement on Investment (Komplexní dohoda o investicích, dále pak CAI) mezi EU a Čínou. Tato dohoda by zahrnovala 24 % světové populace a celkem 34 % globálního HDP.

CAI se týká jen bilaterálních investic, ale i tak by mohla otevřít cestu k dohodě o svobodném obchodu mezi EU a Čínou, míní autor s odkazem na zprávu Centra pro studium evropské politiky v Bruselu.

Dohody RCPE a CAI by pak mohly zahrnovat více než 35 % světové populace a 47 % globálního HDP a přinesly by hlubší angažovanost různých částí světa prostřednictvím multilaterálních mechanismů. Vedly by dále k definování vysokých standardů pro obchodní pravidla a regulace. To by umožnilo reformu existujícího systému, míní autor dále.

Má tak smysl hledat průniky těchto dohod. Dohoda o volném obchodu mezi Čínou a EU a do určité míry i RCEP mají potenciál vyvinout nové standardy pro férové a transparentní zacházení, daně a celkovou transparentnost. BRI by mohla zvýšit propojenost členů a schopnost členů pro každodenní obchodování. Autor upozorňuje na řadu studií, které vidí dopravu jako základ ekonomického růstu.

Z toho podle autorova mínění vyplývá, že dohody o volném obchodu představují základ pro lepší pravidla a regulace globálního obchodu a investic. BRI by tyto dohody mohla doplnit tím, že zlepší obchodování vylepšeném fyzických podmínek (dopravy) v terénu.

Způsoby, kterými velké ekonomiky přispívají ke vzniku multilaterálních dohod a platforem, by byly podstatnými pro lepší pochopení kompatibility RCEP, CAI s ohledem na dohody o volném obchodu i BRI. Výsledkem by mohlo být vylepšení obchodních praktik, což by dalo menším ekonomikám výhody.

Není nicméně jednoduché docílit toho, aby dohody RCEP, CAI a BRI mohly fungovat v tandemu, přiznává autor na konci textu. Jsou zde značné výzvy, které je nutné překonat. Podle jeho mínění se tyto výzvy mimo jiné (a nejen) týkají velkých rozdílů v ekonomickém rozvoji, rozdílů v politických systémů a současných sporů o obchodu a investicích. Překonat je lze jenom aktivní angažovaností všech stran.

Až pandemie skončí, země se budou snažit zlepšit negativní hospodářské dopady pandemie na ekonomiku. V tomto smyslu, píše v závěru Ergunsü, RCEP a CAI by nakonec mohly vést k dohodě o volném obchodu mezi Čínou a EU. Iniciativa BRI by vedle toho mohla napomoci globálnímu obchodu dlouhodobým posílením propojenosti.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.