Přechod na obnovitelnou energii zmírňuje klíčové ekologické zátěže, říká EU

Přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům se podle Evropské agentury pro životní prostředí vyplatí…

Evropský posun od elektřiny z fosilních paliv k obnovitelným zdrojům snížil problémy v oblasti životního prostředí a zároveň snížil emise skleníkových plynů způsobujících změnu klimatu, uvedla Evropská agentura pro životní prostředí (EEA – European Environment Agency).

Přechod EU od výroby energie z fosilních paliv ke zdrojům, jako je vítr a sluneční energie, od roku 2005 „významně snížil“ emise a zároveň přinesl „jasná zlepšení“ klíčových environmentálních problémů.

Mezi ně patří okyselování půdy, eutrofizace – kde je sladká voda přetížená živinami, což způsobuje výskyt řas a nízkou hladinu kyslíku – a tvorba částic, což je druh znečištění ovzduší spojený s počtem 379 000 úmrtí v Evropě v roce 2018.

Agentura studovala 16 metod výroby energie, z nichž uhlí, zemní plyn a ropa měly největší dopady na životní prostředí.

„Výroba uhlí má zdaleka nejvyšší intenzitu dopadů, což vede k většině dopadů napříč kategoriemi, které jsme zkoumali, a napříč všemi roky,“ uvedl expert agentury EEA na energii a životní prostředí Mihai Tomescu.

Obnovitelné zdroje energie přesto nemají nulový dopad. Výroba energie spalováním odpadu může ovlivnit sladkovodní ekotoxicitu, zatímco energie z biomasy je spojena se zesíleným zabíráním půdy a tvorbou pevných částic, i když (ve srovnání s uhlím) produkovaných v malém množství, uvedla agentura EEA.

 

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.