Pandemie pralesům nepomohla. Odlesňování v roce 2020 dál pokračovalo

V uplynulém roce se znovu zvýšil počet zničených deštných pralesů, ale i lesů v dalších oblastech světa.

Přes ekonomické zpomalení v uplynulém roce akcelerovala ztráta světového deštného pralesa, ukazuje nová studie. V roce 2020 byla spálena nebo zničena rozloha panenského deštného pralesa, která se rozlohou rovná Nizozemsku.

Největší ztráty deštného pralesa byly zaznamenány v Brazílii a v Demokratické republice Kongo. V celé oblasti tropických pralesů studie zaznamenala zničení celkem 4,2 milionů hektarů pralesa za rok 2020. To je o 12 % více než v roce 2019.

Celkově tropické oblasti v roce 2020 ztratily 12,2 milionů hektarů stromů, včetně pralesů a plantáží. Příčinou je hlavně zemědělství.

Vědci ale dodali, že dalšími příčinami pro ztrátu lesních porostů v Austrálii, na ruské Sibiři nebo hluboko v Amazonii jsou sucha a extrémní vedra. Kromě toho studie naznačuje další negativní dopady pandemie nemoci Covid-19. V souvislosti s pandemií zůstaly pralesy méně chráněné, takže docházelo k většímu nelegálnímu odlesňování. Pozitivní dopady pandemie studie s ohledem na pokračující destrukci pralesů a lesů nenašla.

Nová studie dále ukazuje na to, že lesy a pralesy se stále více stávají obětmi klimatické změny.

Zejména tropické rostliny a půda tvoří obrovskou uhlíkovou jímku, která pojme zhruba třetinu veškerého uhlíkového znečištění, které lidé ročně vyprodukují. Přesto však tropické pralesy rychle mizí, byť se jedná o hojně diskutované téma. Hrozí tak nenapravitelné ztráty zásadní biologické rozmanitosti Země.

Výzkumníci také uvedli, že zničením tropických primárních lesů v roce 2020 se uvolnilo 2,64 miliardy tun CO2. Toto číslo odpovídá ročním emisím v Indii nebo emisím z 570 milionů automobilů.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.