Vyvíjející se role NATO v globální stabilitě

28. března se konala panelová diskuse u příležitosti semináře o Strategické koncepci NATO s cílem poskytnout informace od tvůrců politik, expertů a partnerů o aktualizované verzi strategické koncepce Aliance.

Cílem této akce pro širokou veřejnost bylo nejen diskutovat o současné bezpečnostní situaci, ale také seznámit posluchače se Strategickou koncepcí NATO. Bližší informace najdete na webu Aspen Institutu zde.

Záznam z diskuse tlumočené do českého jazyka je k dispozici na YouTube.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.