Firmy ve střední Asii pociťují dopady války na Ukrajině

K problémům patří rostoucí náklady, snížení dovozu a vývozu do Ruska i na Ukrajinu nebo omezený přístup k úvěrům.

Průzkum Světové banky ukázal, že od února 2022 jsou podniky v Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu pod tlakem rostoucích výrobních nákladů a omezeného přístupu k úvěrům.

Celkem  65 % podniků v těchto třech středoasijských zemích uvádí, že se již téměř půl roku potýkají s rostoucími výrobními náklady. Dalších 64 % respondentů zvyšuje ceny výrobků nebo trpí klesající ziskovostí a 43 % dotázaných podniků uvedlo, že snížilo dovoz z Ruska a Ukrajiny nebo zcela zastavilo nákupy z těchto zemí. Naproti tomu tržby podniků prodávajících vývozcům nebo nadnárodním společnostem z Ruska nebo Ukrajiny se snížily o 5 %. Tržby se u dotazovaných podniků, které neprodávají do Ruska nebo na Ukrajinu, naopak zvýšily o 5 %.

Kyrgyzské podniky pociťují ekonomické důsledky situace na Ukrajině nejvíce. Autoři studie konstatují, že z hlediska obchodních vztahů je Kyrgyzská republika s Ruskem nejvíce integrovaná ze všech tří sledovaných zemí.  Proto 87 % kyrgyzských respondentů zvýšilo výrobní náklady kvůli tomu, že nakupují více výrobků a materiálů z Ruska. Také 32 % kyrgyzských podniků potřebuje upravit své úvěry a snížit své dluhové zatížení.

Mezi hlavní problémy, se kterými se podniky při získávání úvěrů potýkají, patří podle Světové banky vysoké úrokové sazby, dostupnost zajištění a záruk a neochota bank poskytovat úvěry, pravděpodobně v důsledku přísnějších pravidel pro poskytování úvěrů a averze k riziku v prostředí zvýšené globální nejistoty.

Analytici Světové banky uvedli, že v důsledku finančních potíží může utrpět produktivita a konkurenceschopnost zkoumaných podniků z Tádžikistánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. To by vedlo k uzavírání podniků, ztrátě pracovních míst a zpomalení hospodářského růstu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.