Moc bezmocných; každý může přispět k míru

Milan Daniel míní, že moc bezmocných by mohla přispět k udržitelnému mírovému řešení současného konfliktu.

Možnosti jednotlivců ovlivnit ukončení bojů mezi státy jsou zdánlivě nicotné. Státy dělají ostatně všechno pro to, aby protivné pacifistické snahy udusily jednostrannou propagandou a cenzurou. Navzdory tomu, že většina občanů chce žít ve vztahu k okolním zemím v míru, i česká vláda podporuje a z daní těchto lidí i financuje uměle vyvolanou válku. Pro mír naopak nedělá vůbec nic.

Můžeme to změnit. Možná ničeho nedosáhneme, ale rozhodně ničeho nedosáhneme, jestliže se o to nepokusíme.

V zemi nedávno proběhly komunální volby, ustavují se nová zastupitelstva. Pojďme požádat své zastupitele, aby vyzvali vládu k aktivitě, kterou jí její pozice umožňuje. Můžeme se na ně obrátit jmenovitě a přímo, můžeme tak učinit prostřednictvím lokální petice, která by požadovala, aby zastupitelstvo přijalo usnesení, jehož bude vláda adresátem.

Například:

Vzhledem k dlouhodobému a stupňujícímu se nepřátelství válčících stran na Ukrajině, žádáme vládu České republiky, aby využila svého předsednictví v Radě Evropské unie k předložení návrhu na okamžité zastavení bojů a k jednání zúčastněných stran, především Ruské federace, Spojených států amerických a Ukrajiny s cílem dosáhnout v probíhající válce spravedlivého míru.

Se znepokojením sledujeme lidská jatka, ničení infrastruktury, houstnoucí atmosféru nenávisti a jednostranné propagandy obou stran, která k ní přispívá. Mír nastolený vojenským vítězstvím jedné ze stran, by byl úkorný pro stranu, která by prohrála a neznamenal by stabilní řešení. Totální zničení jedné strany by znamenalo fatální prohru a následky pro celý kontinent. Požadujeme proto, aby strany vedly věcný dialog podpořený neomezeným přístupem svých občanů k informacím. Jakákoli pomoc válčícím stranám musí směřovat pouze k ukončení nepřátelství jednáním a ochraně uprchlíků před následky bojů.

Spravedlivý mír musí zohlednit jak zájmy válčících stran týkající se územní nedotknutelnosti a bezpečnosti, tak zájmy obyvatel dotčených území, kteří jsou vystaveni ohrožení svých životů, práv, zdraví a majetku. Musí respektovat práva zaručená Úmluvou o právech národnostních menšin. Výsledkem jednání nemůže být získání jednostranných výhod, ale vyvážený stav, který zaručí spravedlivý mír na kontinentu.

Zdá se to možná být naivní. Na rozdíl od jalového reptání je to však možnost, jak pro mír aktivně něco udělat. Vedlejším, nikoliv však zanedbatelným efektem může být i vznik okruhu podobně smýšlejících lidí.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.