Matka dezinformací

Keller bez cenzury: Jan Keller s překvapením zjišťuje, že programové prohlášení současné vlády je ve srovnání s realitou plné dezinformací…

 Cílem tohoto krátkého rozboru je napomoci vládě v jejím úsilí o odhalování dezinformací a v rozhodném boji s nimi. V souladu s vládou budeme považovat za dezinformační ty materiály, které na veřejnosti šíří nepravdy a polopravdy, čímž mohou přispět k ohrožení samotných základů demokracie. Je zcela zřejmé, že tuto definici splňuje v celé řadě bodů programové prohlášení vlády Petra Fialy ze dne 6. ledna 2022.

Hned v kapitole věnované stabilizaci veřejných financí vláda proklamuje, že „cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže“. Ani slovo se zde neříká o zvyšování daně z přidané hodnoty, o možnosti zavádění nových daní a už vůbec ne o nějakém navyšování daně z nemovitostí. Banalizovat tyto daňové inovace se premiér Fiala pokouší svým výrokem ze dne 17. února 2023: „Chceme udělat úpravy v daňové oblasti, ale při zachování současné celkové daňové zátěže pro lidi a firmy.“ Co plyne z tohoto výroku? Pokud není pravdivý a daňová zátěž jako celek vzroste, jedná se o čirou dezinformaci. Pokud by pravdivý byl, stával by se při existujícím tempu vládních výdajů dezinformací vládní slib uvést do rovnováhy státní příjmy a výdaje.

V oblasti penzijní reformy vláda v uvedeném materiálu slibuje provést reformu penzijního systému tak, aby byl „postaven na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu“. Výslovně se v prohlášení uvádí, že vláda zkrátí dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod. O prodlužování věku odchodu do důchodu není v dokumentu ani slovo. O postupném dávkování tohoto prodlužování podle populačních ročníků rovněž ne. Dozvíme se v něm naopak, že vláda umožní dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích. Petr Fiala se svými koaličními spojenci se výslovně zavazují, že jejich úsporná opatření budou sociálně citlivá, a to mimo jiné s cílem udržet stávající valorizační mechanismus důchodů. Není příliš pravděpodobné, že tyto zjevné nepravdy by mohly vést ve věci penzijní reformy k celospolečenskému konsenzu. Petr Fiala však na konsenzu trvá, proto okřikl 17. 2. 2023 předsedu odborů Josefa Středulu za to, že si dovolil vyjádřit na připravovanou reformu jiný názor.

Prohlášení vlády je možno považovat za hrubě dezinformační materiál nejen z hlediska toho, co se v něm v rozporu se skutečností tvrdí, ale též z hlediska toho, co se občanům zamlčuje. Například v oblasti energetiky nenajdeme ani slovo o nalévání peněz velkým výrobcům a distributorům energií skrze zastropování cen pro firmy a domácnosti. Namísto toho se píše o tom, že vláda bude podporovat především malé a střední podniky a nebude přelévat veřejné prostředky velkým firmám.

V předsevzetích týkajících se oblasti ochrany životního prostředí programové prohlášení velkými slovy nešetří. Zároveň se v něm tvrdí, že při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Ani slovo o tom, jak byla tato zásada uplatněna v souvislosti s tím, co nelze nazvat jinak než kšeftováním s emisními povolenkami. Fialův kabinet k nim přistoupil v rozsahu, který možná překvapil i jeho samotného.

Na žádném místě vládního programového prohlášení nenajdeme ani zmínku o úmyslu zrušit funkce odborných náměstků ministrů a nahradit je náměstky politickými. Ledaže by se tento plán skrýval v kapitole nazvané moderní státní správa, a to pod touto formulací: „Připravíme ji (rozuměj: státní správu) na výzvy 21. století, přivedeme do ní nejlepší talenty, aby občanům dodávala špičkové služby.“ Do stejné kategorie černého humoru patří deklarace: „Do diplomacie vrátíme profesionalitu, zmodernizujeme a zefektivníme fungování Ministerstva zahraničních věcí ČR.“

Ani slovo se v prohlášení neříká o tom, že by měla snad být snížena  státní podpora stavebnímu spoření. Najdeme zde však blíže nespecifikovaný slib, podle něhož vláda přinese řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnímu bydlení. Snaha inkasovat do státního rozpočtu výrazně zvýšenou daň z nemovitostí odporuje dokonce i prohlášení téže vlády z kapitoly věnované rozpočtům obcí a krajů, v níž se obcím slibuje rozšíření kompetencí při stanovení koeficientu základní sazby daně z nemovitostí.

Bylo by možno pokračovat četnými odkazy na další z osmnácti kapitol tohoto materiálu tak zásadního pro směřování naší země. Bylo by to však zbytečné. Podstatné je, že matka dezinformací v podobě programového prohlášení pěti koaličních stran zplodila vládu, která hned vzápětí vyhlásila nesmlouvavý boj proti všem dezinformacím. Prý kvůli podpoře demokracie.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.