Po pandemii Covidu více než třetina Švýcarů hlásí špatný zdravotní stav

Pandemie Covid stála podle tamních médií Švýcarsko celých 8 miliard CHF. Nyní je toto období sice za námi, Švýcaři však na tom nadále nejsou zdravotně nejlépe.

Podle studie pro pojišťovnu CSS Group 34 % Švýcarů tvrdí, že se necítí zdravě nebo si dokonce připadají nemocně. Před třemi lety to bylo 22 %. V kategorii nad 65 let je pak toto zhoršení nejvýraznější: špatně či nemocně se cítí 46 % lidí oproti 30 % v roce 2020. Ze studie provedené společností Sotomo vyplývá, že počet dnů pracovní neschopnosti u dospělých nad 65 let vzrostl z 2,6 v období před pandemií a během pandemie na 4,5 v roce 2023, tedy více než dvojnásobně. Starší lidé jsou vůči duševním onemocněním nejodolnější, ovšem 39 % z nich nevyhledá odbornou pomoc, když ji potřebují. Nejčastěji hlášenými příznaky jsou únava a vyčerpání (68 % případů): nelze vyloučit, že druhé jmenované příznaky mohou souviset s dědictvím Covidové doby. Na seznamu následují bolesti (48 %), infekční onemocnění (41 %) a stres (40 %). Špatný zdravotní stav ovlivňuje kvalitu a množství spánku, stejně jako fyzické aktivity a společenskost.

Duševní zdraví je pro Švýcarsko velkou výzvou: počet lidí, kteří se považují za duševně zdravé, byl před dvěma lety přibližně tři ze čtyř, zatímco v roce 2023 to jsou pouze dvě třetiny. Nemocemi v této oblasti trpí především mladí dospělí. Na odborníky v této oblasti se obrací 38 % populace ve věku 18 až 35 let z těch, kteří tak učiní, jich však přibližně 50 % nenajde podporu, v niž doufali. Kombinace práce a stresu v domácnosti trápí zejména ženy ve věku 41 až 50 let, které jsou kategorií s nejhorší náladou. Tři ze čtyř respondentů se pak domnívají, že flexibilní práce je z psychologického hlediska prospěšná a umožňuje jim sladit pracovní a soukromý život: toto vnímání je rozšířeno zejména mezi ženami, které stále vykonávají větší podíl pečovatelských prací. Obecně v této věkové skupině klesl podíl těch, kteří se považují za osoby v dobrém duševním zdraví, ze 75 % před dvěma lety na 67 % v roce 2023. Průzkum, který provedla společnost Sotomo online, vycházel z odpovědí 2 432 osob shromážděných mezi 6. a 29. červnem ve třech hlavních jazykových oblastech země. Chybovost činí +/- 2 procentní body.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.