Jen mírové prostředky

Česká republika je sice jen menší smluvní strana Severoatlantické aliance, o to více se však projevuje jako čipera a svůj závazek vůči uzavřené smlouvě naplňuje snaživě a neotřele, píše Milan Daniel.

Její generální prezident aktuálně identifikoval mírové prostředky potřebné k tomu, „aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost“ jako “půl milionu kusů dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů a 300.000 kusů munice ráže 122 milimetrů“. Hodlá je nakoupit a poslat ukrajinskému režimu, k němuž ho váže neidentifikovatelné pouto. Pan generál neopomněl vyjádřit přesvědčení, že na tak bohulibý projekt se na rozdíl od jiných peníze vždycky najdou.

Zmíněný závazek sice obsahuje notoricky známou povinnost „zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN“, ale hradní myslitel se s tou formulací jistě snadno vyrovná. V nouzi má po ruce pomoc přítele po boku, jeho přátel, nebo čtecí zařízení.

Klasické Orwellovo dílo se slogany typu „válka je mír“ budiž panu soudruhovi ku platné pomoci. Inspiruje k bezpočtu myšlenkových kotrmelců potřebných k přesvědčování mas.

Na vynalézání nových mírových prostředků nemá ovšem naše zemička monopol. Nejnověji hodlá Velká Británie poskytnout Ukrajině tisíce nových dronů s umělou inteligencí. Nabízí se otázka, proč země s mozkem Borise Johnsona nabízí pro tento účel inteligenci umělou, ale zřejmě jí ten pán nemá zase tolik. Důležité je, že se na schůzce ministrů obrany NATO v Bruselu před pár dny partneři zavázali dodat pro ukrajinské ozbrojené síly celkem jeden milion těchto mírových prostředků.

To se dá bez přehánění označit za skutečný mírový roj, vůči němuž se bude medvěd mruče těžko ohánět. Leda tedy, že by proti němu podle použil něco nemírového. Hrdi můžeme být nicméně na to, že kýženého cíle, tedy míru, budeme dosahovat bez té hrozby silou, do čehož se naše mírové prostředky přirozeně nemohou počítat.

Člověk ani nedýchá při pomyšlení na to, kolik přibude díky mírumilovné péči členských zemí aliance na východě nových květů… A možná i u nás.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.