Švýcarsko se rozhodlo zvýšit důchody a ponechat věk odchodu

Švýcarští voliči chtějí životní jistoty a neváhají pro ně hlasovat. Dne 3. března si odhlasovali zvýšení státních důchodů a zachování věku odchodu do důchodu na 65 letech.

Zatímco v ČR jsou důchodci mnohdy označováni za skupinu, která se má uskrovňovat a jejich životní standard se snižuje, ve Švýcarsku to občané vidí jinak. Většina z nich zřejmě chápe, že důchod není „parazitismus“, nýbrž nárok na odpočinek po celoživotní práci. V neděli tak 58,2 % většina švýcarských voličů a většina kantonů podpořila iniciativu “Lepší život v důchodu“, která poskytne dodatečnou 13. měsíční důchodovou dávku na pomoc důchodcům potýkajím se s rostoucími životními náklady.

V samostatném hlasování  pak 74,7 % občanů odmítlo lidovou iniciativu, jejímž cílem bylo zajistit dlouhodobé financování důchodového systému naopak postupným zvyšováním věku odchodu do důchodu z 65 na 66 let v průběhu příštích deseti let a jeho následným navázáním na střední délku života. Pokud jde o procenta hlasů, existují rozdíly mezi francouzsky a německy mluvícím Švýcarskem. V samotném německy mluvícím Švýcarsku se pak liší procenta mezi venkovskými kantony a městskými kantony, které projekt lepšího života v důchodu podpořily více.

Svá vyjádření k situaci poskytl politolog Urs Bieri, podle jehož komentáře je švýcarské obyvatelstvo především naštvané na podniky, které si ochotně pomáhají k jakýmkoli ziskům, zatímco ztráty přenášejí na společnost. Ve švýcarské společnosti jsou tlaky na to toto změnit. Podle Bieriho jde i o jakýsi protest proti minulým excesům v ekonomice – pádu Credit Suisse, kauze vysokých platů manažerů a zachraňování energetické společnosti Axpo.

Všeobecně panuje názor, že Švýcarsko je schopno mobilizovat velmi vysoké částky na krize, jako je pandemie Covid-19, pro velké podniky, zatímco obyčejní lidé z toho nemají žádný prospěch. Švýcaři také kritizují nedávné zvýšení věku odchodu do důchodu pro ženy na 65 let. Bieri říká: „Je to poprvé, kdy švýcarští voliči jasně přijali levicovou iniciativu v oblasti sociální politiky. Úspěch lze vysvětlit tím, že nešlo jen o levicové hlasování.“ Iniciativa měla široký ohlas i u středopravicových voličů a především u konzervativní pravice. Politolog Bieri zmiňuje rovněž třetí faktor, který ovlivnil názory voličů – proběhla velmi dobrá kampaň vedená levicovými odbory. Diskuse se točila kolem problému ztráty kupní síly a potíží, s nimiž se setkávají obyčejní lidé. Parlament nyní bude muset vzít hlas lidu v potaz při přijímání zákonů o sociální problematice, kdy levice bude své vítězství v referendu bránit.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.