Vatikán oficiálně odmítl operativní změny pohlaví a náhradní mateřství

Bůh stvořil muže a ženu jako biologicky odlišné, samostatné bytosti. Lidé si s tím nesmějí zahrávat nebo se snažit “udělat ze sebe Boha,” tvrdí církev.

Vatikánský úřad pro doktrínu konečně vydal dvacetistránkové prohlášení “Nekonečná důstojnost“, na němž pracoval po dobu pěti let. Genderová nevyhraněnost a náhradní mateřství podle tohoto dokumentu ohrožují lidskou důstojnost a jsou na roveň potratů a eutanazie jako praktik, které podle vatikánských katolíků nejsou v souladu s Božím plánem pro lidský život. Sám Papež František dokument schválil po několika revizích a poté nařídil jeho zveřejnění. Dokument je jakýmsi souhrnem dříve formulovaných vatikánských postojů, kdy znovu potvrzuje dobře známou katolickou doktrínu, která se staví proti potratům a eutanazii, a přidává na seznam některé z hlavních problémů, které František jako papež řeší: ohrožení lidské důstojnosti chudobou, válkou, obchodováním s lidmi, trestem smrti a nucenou migrací. Velká pozornost  je v dokumentu věnována náhradnímu mateřství jako možnému vykořisťování chudých žen. V nově formulovaném stanovisku uvádí, že náhradní mateřství porušuje důstojnost náhradní matky i dítěte. Dítě “má právo na plně lidský (a nikoli uměle vyvolaný) původ a na přijetí daru života, který projevuje důstojnost dárce i příjemce”. “Vzhledem k tomu se legitimní touha mít dítě nemůže změnit v ‘právo na dítě’, které nerespektuje důstojnost tohoto dítěte jako příjemce daru života,” píší katolíci.

Genderové teorie” o změně biologického pohlaví člověka Vatikán odmítá s tím, že Bůh stvořil muže a ženu jako biologicky odlišné a lidé by si na Bohy hrát neměli. Jakýkoli zásah člověka do změny pohlaví podle vatikánského dokumentu pravidla představuje riziko ohrožení jedinečné důstojnosti, kterou získal od okamžiku početí.” Obhájci LGBTQ+ katolíků dokument okamžitě kritizovali jako zastaralý, škodlivý a v rozporu s deklarovaným cílem uznat “nekonečnou důstojnost” všech Božích dětí. Varovali, že by mohl mít reálné dopady na trans lidi a podnítit násilí a diskriminaci namířenou proti nim. Prohlášení Vatikánu přijali jako prohru, zároveň však tvrdí, že toto církevní prohlášení předvídali vzhledem k tomu, že František dlouhodobě hlásá, že trans lidé by měli být v církvi vítáni, tzv. genderové ideologie však nikoliv. “Ačkoli stanovuje nádherné zdůvodnění, proč musí být každá lidská bytost bez ohledu na životní stav respektována, ctěna a milována, neuplatňuje tento princip na lidi s odlišným pohlavím,” reaguje například Francis DeBernardo z organizace New Ways Ministry, která se zasazuje o LGBTQ+ katolíky. Doktorka Nicolete Burbachová, hlavní odbornice na sociální a environmentální spravedlnost v Londýnském jezuitském centru, uvedla, že dokument ukazuje, že Vatikán se  vůbec nezabývá queer a feministickými přístupy k tělu, “které jednoduše odmítá, protože údajně podřizuje tělo i samotnou lidskou důstojnost lidským rozmarům”. “Myslím, že hlavní potíž, které dokument čelí, spočívá v tom, že se pokouší potvrdit autentický závazek církve k lidské důstojnosti tváří v tvář znepokojivé historii samotné církve týkající se útoků na tuto důstojnost,” tvrdí Burbachová.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.