EU: Co má přinést reforma trhu s elektřinou?

Trh s elektřinou v EU bude cenově dostupnější a přívětivější pro spotřebitele.

„Právní předpisy, na nichž již byly uzavřeny předběžné dohody s Radou, byly schváleny (nařízení) 433 hlasy (140 bylo proti a 15 se zdrželo hlasování) a (směrnice) 473 hlasy (80 bylo proti a 27 se zdrželo hlasování). Jejich cílem je chránit spotřebitele před kolísáním cen. Poslanci zajistili, že spotřebitelé budou mít právo na přístup ke smlouvám s fixní cenou nebo s dynamickým určováním ceny a obdrží důležité informace o službách, k jejichž užívání se zaváží. Dodavatelé nebudou moci jednostranně měnit podmínky smlouvy,“ uvádí se v tiskové zprávěEvropského parlamentu.

Poslanci také zajistili, aby členské státy mohly zakázat dodavatelům přerušit dodávky elektřiny zranitelným zákazníkům, a to i během sporů mezi dodavateli a zákazníky.

Ze zprávy EP se kromě jiného dozvíme, že „v situaci velmi vysokých cen a za určitých podmínek může EU vyhlásit regionální nebo celoevropskou cenovou krizi elektřiny, což členským státům umožní přijmout dočasná opatření ke stanovení cen elektřiny pro malé a střední podniky a energeticky náročné průmyslové spotřebitele.“

Aby vstoupil v platnost, musí právní předpis po schválení Parlamentem formálně přijmout také Rada.

Podrobnější informace najdete zde v češtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.