EU: Konzervativci rozhodnou o budoucnosti spalovacích motorů na začátku července

Evropská lidová strana (EPP) chce zachovat spalovací motory i po roce 2035.

EPP získala v evropských volbách nejvíce mandátů. CDU/CSU má v EPP i nadále nejsilnější národní delegaci. Politický tlak na zrušení faktického zákazu automobilů se spalovacími motory v EU do roku 2035 se proto zdá být pravděpodobný.

„Zrušení zákazu spalovacích motorů bylo jedním z našich hlavních požadavků ve volební kampani,“ řekl portáluEuractiv Jens Gieseke, poslanec CDU za Dolní Sasko.

EPP se nyní musí rozhodnout, co to bude znamenat v praxi. Skupina se sejde od 2. do 5. července v portugalském Cascais, kde zformuluje své požadavky pro příští legislativní agendu Evropské komise. Podle Giesekeho sem patří i otázka, jak by měly být revidovány limity CO2 pro motorová vozidla.

V současné době limity EU vyžadují, aby výrobci automobilů do roku 2035 snížili průměrné emise výfukových plynů o 100 % – což de facto zakazuje prodej nových automobilů se spalovacími motory. Trh s ojetými automobily tím není dotčen.

V rámci dohody s německým ministrem dopravy Volkerem Wissingem (FDP) o přijetí těchto norem CO2 se Komise EU zavázala vytvořit novou právní kategorii pro automobily, které budou poháněny výhradně syntetickými, klimaticky neutrálními palivy – známou jako „pouze e-paliva“ (e-fuels only). Tyto automobily by byly považovány za vozidla s nulovými emisemi a mohly by být registrovány i po dosažení cíle pro rok 2035.

Za účelem zrušení faktického zákazu nových spalovacích motorů zvažuje EPP opětovné zavedení změn, které neúspěšně navrhovala již v roce 2022.

Patří mezi ně takzvaný „uhlíkový korekční faktor“ (CCF), který započítává celkový podíl alternativních paliv – jako jsou biopaliva nebo e-paliva, která nejsou založena na ropě – do cílů snižování emisí CO2.

To znamená, že po roce 2035 bude možné prodávat nová vozidla s benzinovým nebo naftovým motorem, pokud se do celkového palivového mixu přidá odpovídající množství alternativních paliv.

Dalším nápadem je snížit povinnost výrobců automobilů snížit emise ze 100 % na 90 %.

Celý text je dostupný zde v němčině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.