USA versus Rusko: Jak se vyvíjel obchod se zbraněmi v letech 1950–2017

Mezi nesčetnými proxy válkami a rostoucí hrozbou jaderné katastrofy vytvořila studená válka bezprecedentní geopolitické klima.

Na vizualizaci dat od vědce Willa Gearyho vidíme, jak se vyvíjely v čase a kam směřovaly prodeje zbraní od dvou největších rivalů: USA a SSSR/Ruska v letech 1950–2017. Československo patřilo po dobu studené války mezi TOP 10 zemí, které importovaly zbraně ze Sovětského svazu. Téměř půl století se dvě největší světové supervelmoci snažily navzájem přetahovat jakýmkoli způsobem. Bylo to napětí, které podnítilo všechno: od vesmírných závodů po sportovní rivalitu, přičemž to ovlivnilo i sousedící národy.

Spojené státy a Sovětský svaz nejenže dominovaly ve zbrojních závodech, ale také rozšířily svůj vliv prodejem zbraní mimo svoje hranice. Je zajímavé, že tento závod pokračuje dodnes, téměř tři desetiletí po pádu železné opony. Na výsečovém grafu v levém horním rohu animace uvidíte, že začátky 60. let jsou vrcholem americké a sovětské dominance. V tomto bodě (přibližně ve stejnou dobu jako kubánská raketová krize a poté vražda J. F. Kennedyho) dvě supervelmoci pokrývaly 80 % celosvětového prodeje zbraní.

Státy, jako je Německo, Velká Británie a Japonsko, byly v 60. letech největšími odběrateli zbraní z USA – zatímco Sověti poslali nejvíce zbraní do Egypta, Polska a východního Německa.

V 80. letech 20. století začal světový obchod se zbraněmi skomírat, protože sovětští vůdci (jako Gorbačov) se soustředili na domácí reformy a nakonec na perestrojku. Později se Sovětský svaz rozpadl a prodej zbraní klesal až do roku 2001. Od té doby se prodej zbraní opět zvyšoval a dnes je zpět na úrovních naposledy viděných před pádem berlínské zdi.

Největší pováleční exportéři zbraní za období 1950–2017, údaje v miliardách TIV (trend-indicator values – známé jednotkové výrobní náklady na zbraně). Infografika: Statista.

Přestože je studená válka již dávno pryč, USA a Rusko udržují své dědictví mezinárodního prodeje zbraní i v 21. století. A dnes tyto dvě země představují zhruba 60 % prodeje zbraní, přičemž přední američtí výrobci zbraní, jako je Lockheed Martin a Raytheon, získávají velký kousek tohoto koláče.

Podíl jednotlivých států na globálním exportu zbraní za období 2014–2018. Mezi předními dodavateli najdeme stálé členy Rady bezpečnosti OSN, tj. USA, Rusko, Francii, Čínu a Velkou Británii. Infografika: Statista.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.