Kooperativa supluje národní výtvarný program

Historička umění Věra Beranová dnes komentuje aktivity Galerie Kooperativy, která se od 90. let zaměřuje na českou tvorbu a paradoxně zastiňuje Národní galerii.

Jistým, a ne bezvýznamným místem, kde se můžeme setkat s národním výtvarným odkazem je Galerie Kooperativy. Poněkud bokem od donedávna nekonečných zástupů turistů může návštěvník vidět výstavy, které svým způsobem suplují výstavní program Národní galerie.

Sbírka pojišťovny Kooperativa organicky navazuje na tradici sbírkové činnosti významných finančních domů, především v období První republiky. Sbírka se již od svých začátků, tedy počátku 90. let, zaměřuje na českou tvorbu. V současnosti je to více než 3000 obrazů, plastik, grafiky, kreseb představujících tvorbu několika generací výtvarníků, od 18. století, až po naši současnost. Při zamyšlení, nad charakterem sbírky, musíme konstatovat, že se neomezuje na jednotlivé osobnosti, styly, koncepty, ale mapuje (samozřejmě relativně) celou šíři výtvarného projevu daného období. A tak zde můžeme najít Kupeckého portréty, zakladatele národního programu Josefa Mánesa, Mikoláše Alše, klasiky krajinomalby, jako Františka Kavána, Antonína Chittussiho, folklorních tendencí, Jožu Uprku, klasika Maxe Švabinského, ale také tak široce pojatou avantgardu, jako tvorbu Toyen, Jana Zrzavého, Emila Filly, Františka Muziky a mnoha dalších.

K hlubokému uměleckému zážitku přispívá i prostředí galerie. Již samotná budova přitahuje návštěvníky. Je situovaná do Karlína, který se stává jednou z nejzajímavějších a nejpřitažlivějších části Prahy. Galerie se nachází ve třetím patře centrály pojišťovny Kooperativa, a její prostory jsou stejně tak nekonvenční, jako celá budova. V zásadě se nejedná o pravoúhlý prostor, barevné stěny podtrhují vystavená, především malířská díla. Návštěvník s povděkem přijme možnost pohodlného posezení s možným občerstvením. Vstup je zdarma, neviditelný personál navozuje příjemnou domácí atmosféru. Návštěvník má tak mimo hluboký umělecký zážitek z vystavených děl, i zážitek obecně estetický, který jej jistě vrací k opakovaným návštěvám.

Každoročně se zde představí tematické výstavy, které jsou většinou komponovány z vlastního fondu, ale také ze zápůjček jiných galerií, i ze soukromých sbírek. Popularitu této galerie, i když nepodmíněnou turistickým ruchem, dokumentuje přes šest tisíc návštěvníků na každé výstavě.

Dlouhodobě odborně spolupracuje galerie se spolkem S.V.U. Mánes, který právě v těchto prostorách nachází své útočiště, když jeho budova na nábřeží slouží především jiným účelům, než uměleckým.

V posledním období to byly především výstavy: Mistři českého malířství, výstava uspořádaná v rámci oslav 30 let od založení pojišťovny Kooperativa, v roce 2018 pak výstava Františka Kavána spolu s vydáním monografie, v roce 2020 Česká krajinomalba výstava nazvaná Má vlast a zvlášť na závěr roku 2020 jedinečná přehlídka díla Josefa Mánesa.

Činnost Galerie Kooperativy se nesoustřeďuje jen na unikátní prostory galerie, ale pojišťovna Kooperativa spolu se Spolkem výtvarných umělců Mánes ve spolupráci s městem Jablonec uspořádaly v kostele sv. Anny výstavu, která oslavuje dvojí významné výročí českého výtvarného umění a tím je 150 výročí úmrtí Josefa Mánesa, jehož jméno si spolek dal do svého názvu a 90. výročí narození významného českého sochaře , člena S. V. U. Mánes, Stanislava Hanzlíka.

Výstava přináší přehled jednotlivých období bohatých dějin SVU Mánes a to od představitelů, kteří stáli u jejího založení, až po současnou mladou generaci. Návštěvník tak v jedinečném interiéru může vidět například tvorbu Jana Preislera, Václava Špály,  Antonína Slavíčka, ale také Toyen. V další generaci, jako již vzpomínaného Stanislava Hanzlíka, Petra Císařovského, až například k Adamu Kašparovi, či Ivaně Mrázkové. To jsou samozřejmě jen někteří z bohaté nabídky. Návštěvník má zde jedinečnou možnost seznámit se a porovnat tvorbu několika generací české výtvarné tvorby. Tento dramaturgický koncept je jistě velmi přitažlivý a nebývá tak často využíván. Umožňuje nám se seznámit s  dlouholetou tradicí výtvarného sdružení, jako byl a je S.V.U. Mánes.

Galerie Kooperativy tak velmi úspěšně buduje svůj dramaturgický plán zaměřený na prezentaci domácího výtvarného umění. Není to jen orientace na klasická díla, představující stěžejní tvorbu dokumentovanou významnými osobnostmi českého výtvarného umění, ale je to i prezentace současné domácí tvorby. Supluje tedy svým způsobem zaměření Národní galerie v jejíž preambuly  je zvlášť podtržen zájem o domácí, tedy v podstatě národní tvorbu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.