Evropská komise chce podpořit sociální ekonomiky

Evropská komise 9. prosince představila akční plán, který má evropské sociální ekonomice pomoci prosperovat, a to díky využití jejího potenciálu v oblasti hospodářství a tvorby pracovních míst a jejího přispění ke spravedlivému a inkluzivnímu oživení a k ekologické a digitální transformaci.

Co je sociální ekonomika?

Sociální ekonomika je významným socioekonomickým subjektem evropského sociálně tržního hospodářství. Existuje 2,8 milionu podniků a organizací sociální ekonomiky, od malých a středních podniků až po velké skupiny v EU.  Je přítomna ve všech odvětvích, zaměstnává 13,6 milionů lidí a tvoří 8 % HDP Evropské unie. Skládá z různých podniků a organizací, jako jsou družstva, vzájemné pojišťovny, sdružení, nadace, etické banky, sociální podniky a další formy specifické pro každou zemi. To, co je činí součástí sociální ekonomiky, jsou společné hodnoty a rysy, které je spojují, např. upřednostňují lidi před ziskem, jsou řízeny demokraticky a většinu zisku reinvestují.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit uvedl: „Díky tomu, že má sociální ekonomika silné místní kořeny, může nabídnout inovativní, zdola vycházející řešení řady současných globálních výzev, jako je změna klimatu, digitalizace a sociální vyloučení. Sociální ekonomika spolupracuje s místními komunitami, pracuje pro ně a má obrovský potenciál pro tvorbu pracovních míst. Věřím, že na základě tohoto akčního plánu se organizace sociální ekonomiky budou moci rozvíjet, získají uznání a budou mít ještě větší dopad na společnost.“

Schmit také prozradil, že Komise v roce 2023 spustí nový portál EU pro sociální ekonomiku, aby subjekty sociální ekonomiky mohly na jednom místě najít všechny potřebné informace o financování, politikách, školeních a iniciativách EU. V roce 2022 uvede na trh nové finanční produkty v rámci programu InvestEU a v roce 2022 zřídí nové Evropské kompetenční centrum pro sociální inovace.

Platforma Social Economy Europe (SEE) uvedla, že plán je „působivou veřejnou politikou EU“, na níž se podílely zúčastněné strany z oblasti sociální ekonomiky a která by měla rozšířit sociální ekonomiku, jež v současné době představuje 6,3 % zaměstnanosti v EU.

Zisky jsou opětovně investovány

Plán poprvé jasně a srozumitelně definuje sociální ekonomiku v Evropě jako subjekty, které se vyznačují „nadřazeností lidí a sociálních a/nebo environmentálních cílů nad ziskem, reinvestováním většiny zisků a přebytků do činností v zájmu členů/uživatelů („kolektivní zájem“) nebo společnosti jako celku („obecný zájem“) a demokratickým a/nebo participativním řízením“.

Politika zahrnuje 38 konkrétních opatření, která mají být provedena v nadcházejících devíti letech, a to v těchto klíčových oblastech: státní podpora (zkoumání nových možností integrace sociálních podniků a dalších společensky prospěšných podniků sociální ekonomiky), právní a politické rámce, sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek a přístup na trhy, podpora sociální ekonomiky na místní, regionální a mezinárodní úrovni; podpora podnikání, dovednosti, podnikání mladých lidí, přístup k financování a financím (InvestEU a další související programy); příspěvek sociální ekonomiky k ekologické a digitální transformaci, sociální inovace; uznání a další.

Nejvíce sociálních podniků je v těchto zemích: Itálie (102 500), Francie (96 600), Německo (77 500) a Polsko (24 500).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.