Názory se liší i v Rusku

Milan Daniel upozorňuje na to, že ruská veřejnost zdaleka není jednorodá a jednotná ve vztahu k potenciálnímu konfliktu.

Postoj ruské veřejnosti k hrozící válce je obvykle vykládán jako podpora oficiální politiky, podpora nekompromisní pozice vůči politice Západu.  Skutečnost ale není tak jednoznačná. Blog rádia Echo Moskvy zveřejnil  už 30. ledna „prohlášení zastánců míru proti válečné straně v ruském vedení“,
které již podepsalo na pět tisíc lidí napříč různými sociálními skupinami. Publikujeme jej v plném znění. Nic není černobílé, píše k tomu Milan Daniel  – i z tohoto textu je zřejmé, že názory na situaci nejsou rozdílné jen na straně Západu, ale i v Rusku.

Tok alarmujících informací o možné ruské invazi na Ukrajinu sílí. Objevují se zprávy o intenzivním náboru žoldáků v Rusku a přesunech paliva a vojenské techniky na území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny. V reakci na to Ukrajina intenzivně zbrojí, NATO posílá další síly do východní Evropy. Napětí nepolevuje, ale naopak jen roste. Občané Ruska se ve skutečnosti stávají rukojmími kriminálního avanturismu, který obrací ruskou zahraničněpolitickou linii. Žijí nejen v nejistotě – zda ​​nezačne velká válka, ale také pozorují prudký růst cen a propad národní měny. Potřebují Rusové takovou politiku? Chtějí válku a jsou připraveni nést její břemeno? Dali úřadům právo hrát takovou hru se svými osudy?

Občanů Ruska se ale nikdo neptá. Žádná veřejná diskuse se nekoná. Ve státní televizi je prezentován pouze jeden úhel pohledu, a to pohled zastánců války. Ozývají se odtud přímé vojenské hrozby, dýchá agrese a nenávist vůči Ukrajině, Americe a západním zemím. Ale nejnebezpečnější je, že válka je prezentována jako přijatelný a nevyhnutelný běh událostí. Lidi se snaží klamat, korumpovat, vnucovat jim myšlenku svaté války se Západem namísto rozvoje země a zvyšování životní úrovně jejích občanů. Otázka ceny se neřeší, ale jsou to obyčejní lidé, kdo bude muset zaplatit tuto cenu – obrovskou a krvavou cenu.

My, zodpovědní občané Ruska a vlastenci naší země, apelujeme na politické vedení Ruska a odpovídáme otevřenou a veřejnou výzvou válečné straně, která byla zformována ve vládě.Vyjadřujeme názor té části ruské společnosti, která nenávidí válku a považuje i použití vojenské hrozby a kriminálního stylu v zahraničněpolitické rétorice za zločin. Nesnášíme válku a vy si myslíte, že je to přijatelné. Stavíme se za mír a prosperitu pro všechny občany Ruska a vy ve své politické hře riskujete jejich životy a osudy. Podvádíte a využíváte lidi a my jim říkáme pravdu. Hovoříme za Rusko a ne za vás, protože národy Ruska, které ztratily miliony lidí ve válkách v minulosti, žijí po mnoho desetiletí podle přísloví „kdyby válka nebyla“. Zapomněli jste na to? 

Naše pozice je extrémně jednoduchá: Rusko nepotřebuje válku s Ukrajinou a Západem. Nikdo nás neohrožuje, nikdo na nás neútočí. Politika založená na prosazování myšlenky takové války je nemorální, nezodpovědná a zločinná a nelze ji provádět jménem národů Ruska. Taková válka nemůže mít ani legitimní, ani morální cíle. Diplomacie země nemůže zaujmout jiný postoj než kategorické odmítnutí takové války. Válka nejenže neodpovídá zájmům Ruska, ale přináší i hrozbu pro jeho samotnou existenci. Šílené činy politického vedení země, které nás tlačí do tohoto bodu, nevyhnutelně povedou k vytvoření masového protiválečného hnutí v Rusku. Každý z nás se přirozeně stává jeho součástí. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom válce zabránili a v případě potřeby ji zastavili.

 Originál na https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2972500-echo/

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.