Mezinárodní organizace práce: Hlavní trendy pro rok 2022

Přinášíme hlavní trendy z aktuální publikace Mezinárodní organizace práce „World Employment and Social Outlook 2022“.

Oživení trhů práce, jak konstatuje Mezinárodní organizace práce (ILO – International Labour Organization), bylo silně ovlivněno pandemií, která dominovala i roku 2021. ILO zhoršilo budoucí výhled, návrat na předpandemický stav nebude možný pro mnoho regionů ještě několik let. ILO odhaduje globální deficit pracovních míst na 52 milionů. Globální nezaměstnanost zasáhne 207 milionů lidí, což je o 21 milionů lidí více než v roce 2019.

Oživení na trhu práce je mezi regiony a zeměmi rozloženo velmi nerovnoměrně. Chudší a rozvojové země byly zasaženy více z mnoha důvodů – nižší míra očkování, malý fiskální prostor vlád. Tyto země mají také obecně nižší míru sociální ochrany, často i vysokou míru nerovnosti, která se pandemií ještě zhoršila.

ILO předpokládá, že žádný z regionů se v roce 2023 nedostane na předpandemickou situaci, i když region Evropský a Pacifický k tomu budou blízko. Situace v Latinské Americe a jihovýchodní Asii ale bude zcela jiná. Je nutné zdůraznit, že pandemie mění trhy práce i strukturálně, což znamená, že návrat na předpandemickou úroveň nemusí být dostatečný, aby se vykompenzovaly škody, které pandemie trhům práce způsobila.

Situaci zhoršuje významný vliv neformální sektoru v méně vyspělých zemích, který nedovolil zacílení covidové podpory. Velmi silně byly postiženy ekonomiky závislé na cestovním ruchu. Ztráty pracovních míst a také nižší počet pracovních hodin vyústily v nižší výdělky. Rozvojové země nedisponují dostatečně silnou sociální sítí, miliony dětí se tak propadly do chudoby a mnoho rodin začalo mít potíže s dostatečným přísunem výživy a přístupu ke zdravotnictví. První odhady říkají, že dalších 30 milionů se propadlo do extrémní chudoby (což znamená mít na den méně než 1,90 dolaru v paritě kupní síly). Vzrostla i pracující chudoba, o osm milionů. Týká se těch, kteří pracují, ale nedokáží udržet nad vodou sebe a svou rodinu.

Asymetrické oživení zvyšuje nestabilitu světové ekonomiky a rizika s tím spjatá. Změnila se poptávka, oblíbené jsou online služby, jenže zároveň také rostou obchodní náklady. Kvůli pademii se změnila nabídka práce, což vytvořilo překážky v řetězcích zpracovatelského průmyslu. ILO předpokládá, že dojde ke změnám v geografickém rozprostření produkce, což bude mít velmi vážné implikace na zaměstnanost.

Růst cen komodit je další negativní zprávou, která vedle problémů na pracovním trhu snižuje disponibilní příjem, což prohlubuje krizi. Politická rozhodování mají svou mezinárodní dimenzi, například zvyšování úrokových sazeb kvůli inflaci může velmi silně zasáhnout nízkopříjmové domácnosti. Dostatečná úroveň sociální ochrany je proto zásadní, uvádí ILO. Snížení spotřeby zejména v rozvojových zemích vytváří bludný kruh, který zvýrazňuje nutnost zásahu hospodářské politiky. Je nutné bojovat proti nerovnostem a vrátit globální ekonomiku k růstu.

Pandemie zvýraznila různé formy nerovnosti, od genderové nerovnosti po rozšiřování „digitální propasti“. Mění se povaha pracovních vztahů, např. větší závislost na neformálním sebezaměstnání, které je nutné k tomu, aby se pracující uživil. Roste také vliv práce na dálku i další trendy související s dočasnou prací. Všechny tyto typy představují ohrožení kvality pracovních podmínek.

V červnu 2021 se konala mezinárodní konference ILO, která vyústila v Globální výzvu k akci – postcovidové oživení by mělo být soustředěno kolem lidí. Dalšími klíčovými slovy jsou inkluze, udržitelnost a odolnost, což souvisí s implementací deklarace ILO Budoucnost práce.

K dosažení takových cílů je nutná globální solidarita a také multilaterální akce, což zahrnuje také přístup k očkování, restrukturalizaci dluhu a zelenou tranzici. ILO zde hovoří o čtyřech pilířích, které jsou nutné pro oživení, které je postaveno na lidech: inkluzivní ekonomický růst a rozvoj, ochrana všech pracovníků, univerzální sociální ochrana a sociální dialog.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.