Skladování plynu má být klíčovým mechanismem pro zlepšení odolnosti trhu EU

Rada EU pro energetiku se sešla 2. května 2022 v Bruselu, aby se zabývala situací v oblasti dodávek energie a vývojem v energetice v Unii v návaznosti na zastavení dodávek plynu do některých členských států ze strany Gazpromu.

Členské státy důrazně odsuzují jednostranné rozhodnutí společnosti Gazprom. Ministři znovu potvrzují, že všichni dodavatelé musí plnit své závazky stanovené ve smlouvách. S odkazem na ruskou vyhlášku, která se týká dovozců plynu, ministři znovu zdůraznili povinnost plně dodržovat a být v souladu se stávajícími omezujícími opatřeními přijatými ve vztahu k Rusku a svůj závazek úzce spolupracovat s provozovateli na dodržování společného přístupu k platbám za plyn.

Ministři zhodnotili připravenost Unie a vzali na vědomí práci Koordinační skupiny pro plyn a analýzu a simulaci přerušení dodávek, kterou provedla Komise. Dále poskytli aktuální informace o zabezpečení dodávek plynu a zdůraznili, že bezprostřední riziko přerušení dodávek plynu spotřebitelům a průmyslu nehrozí. Ministři zopakovali svou solidaritu s dotčenými členskými státy a připravenost poskytnout veškerou potřebnou pomoc.

Současná situace zdůrazňuje význam práce v oblasti připravenosti a odolnosti, kterou provádí Evropská unie, s osvědčenými koordinačními postupy a mechanismy solidarity. Členské státy a Komise budou i nadále koordinovaně a s maximálním odhodláním pracovat na zajištění bezpečnosti dodávek energie pro všechny členské státy za všech okolností, mimo jiné dosažením co nejlepší úrovně skladování v celé EU, zajištěním alternativních dodávek od spolehlivých dodavatelů a průběžným monitorováním připravenosti našich energetických systémů, včetně výměny informací o úsporách plynu.

Ministři zdůraznili, že prioritně bude dále urychlena práce na přijetí legislativního návrhu EU o skladování plynu jako klíčového mechanismu pro zlepšení odolnosti trhu EU se zemním plynem a proti riziku dalšího přerušení dodávek zemního plynu, zejména prostřednictvím odpovídajícího naplnění zásobníků před příští zimou.

Ministři a Komise budou rovněž pokračovat v koordinovaném oslovování mezinárodních partnerů a spolehlivých dodavatelů a urychleně vytvoří dobrovolnou platformu EU pro nákup energie z plynu, zkapalněného zemního plynu a vodíku s cílem zajistit dodávky energie do EU za přijatelné ceny.

Ministři rovněž požádali Komisi a Koordinační skupinu pro plyn, aby pokračovaly v koordinaci a posílily připravenost na případná přerušení dodávek, a to i prostřednictvím regionální spolupráce a případně opatření na straně poptávky.

Tato situace posiluje potřebu co nejdříve urychlit plánované ukončení závislosti EU na dovozu ruského plynu, ropy a uhlí, jak je stanoveno ve Versailleském prohlášení. V tomto ohledu ministři se zájmem očekávají plán REPowerEU, který má Komise předložit v květnu a který by měl stanovit konkrétní opatření, včetně diverzifikace dodávek plynu, urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie, podpory další energetické účinnosti a úspor energie a odpovídajícího posílení našich infrastruktur. Měl by také účinně řešit problém nadměrných cen elektřiny a zároveň zachovat integritu jednotného trhu, udržet pobídky pro ekologický přechod, zachovat bezpečnost dodávek a zabránit nepřiměřeným rozpočtovým nákladům.

V souvislosti s přerušením dodávek plynu ze strany Gazpromu do několika členských států všechny členské státy znovu potvrdily své odhodlání posílit svou připravenost a stát společně v solidaritě a jednotě a připomněly také svůj trvalý závazek podporovat Ukrajinu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.