Polská pomoc zemědělcům

Polsko zaměří svůj strategický plán Společné zemědělské politiky na zajišťování potravin a zmírnění krizí.

V nedávno předložených národních strategických plánech pro reformu Společné zemědělské politiky (CAP – Common Agricultural Policy) na období 2023–2027 členské státy EU podrobně popsaly, jak naplní devět celoevropských cílů této politiky, aby reagovaly na potřeby zemědělců a venkovských komunit.

Evropská komise jim nyní poskytla zpětnou vazbu, zdůrazňuje zejména potravinovou bezpečnost, která je ohrožena nedávnou ruskou agresí na Ukrajině.

Podle polského ministra zemědělství Henryka Kowalczyka se musí původní polský strategický plán značně změnit a musí být v tomto smyslu revidován a vylepšen.

Doporučení se týkají i soustředění na obnovitelné zdroje energie a používání přírodních hnojiv v zemědělství.

Ústředním bodem současné polské zemědělské politiky je ale pomoc v probíhající krizi.

Dne 6. dubna předložilo polské ministerstvo zemědělství Evropské komisi plán, který má v současné situaci pomoci zemědělcům pokrýt rostoucí náklady způsobené zejména zvýšením cen hnojiv (cena dusičnanu amonného se na polském trhu zvýšila až o 130 %).

Plán je zaměřen na pomoc především malým a středním zemědělským usedlostem, zemědělci budou mít nárok na 500 polských zlotých (zhruba 107 eur) za každý hektar zemědělské půdy a 250 polských zlotých (53,50 eur) za hektar pastvin (do výše max. 50 ha), celkové výdaje dosáhnou výše 836 milionů EUR.

V rámci plánu bude navíc dočasně umožněno zemědělsky využívat zákonem dosud chráněné 4 miliony hektarů půdy ležící ladem.

Další výjimka se bude týkat povolení chemické ochrany plodin v oblastech ekologického zájmu (EFA – Ecological Focus Area), v původním režimu zůstanou pouze oblasti používané k produkci medu.

Vládní krizový plán vedený potřebou zvýšit potravinovou a energetickou bezpečnost může být prodloužen i na příští rok, přesto podle Kowalczyka zůstává Polsko i nadále odhodláno plnit cíle Zelené dohody.

Ve svém projevu na klimatickém summitu TOGETAIR 2022 ministr zdůraznil, že ačkoli je produkce potravin vzhledem k důsledkům války na Ukrajině nyní důležitější, ochrana klimatu zůstává prioritou zemědělské politiky, takže v budoucnu budou zavedeny další pobídky pro ekologické zemědělství a finanční prostředky navýšeny.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.