EU: Jaké jsou priority českého předsednictví?

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujme 1. července 2022. ČR stála v čele EU naposledy v první polovině roku 2009.

Předseda vlády Petr Fiala ve středu 15. června na tiskové konferenci představil politické priority českého předsednictví EU. Spolu s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem a vedoucí Úřadu vlády ČR Janou Kotalíkovou odhalil oficiální logo, motto a organizační náležitosti.

Jak uvedl premiér Fiala, české předsednictví se bude zaměřovat na těchto pět témat: zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny; energetická bezpečnost posilování obranných schopností Evropy a kyberbezpečnosti; strategická odolnost evropské ekonomiky, odolnost demokratických institucí (podrobně k prioritám zde).

V rámci českého předsednictví se odehraje mnoho akcí, např. ve čtvrtek 16. června česká vláda přivítá v Lichtenštejnském paláci v Praze předsedkyni Evropského parlamentu Robertu Metsolaovou společně s Konferencí předsedů Evropského parlamentu. Součástí programu akce bude nejen setkání s českou vládou, ale také s předsedy obou komor Parlamentu České republiky. Hlavním bodem jednání bude diskuse nad prioritami předsednictví České republiky v Radě EU.

Český zájem o Indo-Pacifik

První akce nadcházejícího předsednictví Česka v Radě EU v zahraničněpolitické oblasti bylo setkání zástupců zemí a společností, které mají společný zájem na spolupráci v tomto teritoriu, jak informoval web Ministerstva zahraničních věcí. Vzhledem k současné situaci na východě Evropy a jejím dopadům na mezinárodní vztahy se pražské setkání věnovalo zejména otázkám bezpečnosti v širším slova smyslu: od bezpečnosti teritoriální, ekonomické, klimatické, potravinové, k bezpečnosti kyberprostoru a dodavatelských řetězců.

Evropská komise v Litomyšli

Další významnou událostí bude 1. července návštěva Evropské komise v Litomyšli. Stane se tak v době konání festivalu Smetanova Litomyšl. Zabezpečení tohoto setkání vrcholných politiků z celé Evropské unie bude velkou bezpečnostní a logistickou výzvou.

Informace ohledně českého předsednictví najdete např. na těchto odkazech: https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/, https://twitter.com/EU2022_CZ.

Foto: Kmu.gov.ua, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.