LNG: Austrálie zvažuje omezení vývozu plynu, aby zabránila krizi v dodávkách na domácím trhu

Hrozba Austrálie, že omezí vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG), aby zajistila domácí dodávky, je dalším nežádoucím tlakem na napjatý globální trh.

V důsledku rusko-ukrajinského konfliktu se zhoršila celosvětová krize v dodávkách plynu. Odběratelé LNG v Evropě a Asii soutěží o dodávky, které by nahradily ruský plyn, což zvyšuje ceny a podněcuje australské producenty k vývozu nezasmluvněného plynu.

Australská plynová krize

Nejenom v Evropě, ale i u protinožců jsou vysoké ceny energií velký problém, jak ukázaly červnové zprávy v tisku, kdy australští výrobci kvůli narůstajícím cenám plynu varovali, že by mohli být nuceni ukončit výrobu, což by ohrozilo desítky tisíc pracovních míst. Ceny plynu na spotovém trhu vzrostly čtyřnásobně v důsledku omezení dodávek, výpadků místních uhelných elektráren a války na Ukrajině.

Ceny, které Australané platí za uhlí a plyn, jsou vázány na mezinárodní trh, přestože je Austrálie významným vývozcem. „Evropské země potřebují více plynu, aby nahradily potrubní plyn z Ruska, proto uzavírají smlouvy na zkapalněný zemní plyn, to vytváří velký tlak a poptávku na cenu asijského LNG,“ řekl analytik Gilles Walgenwitz.

Soupeření vývozců a tlak na politiky

Austrálie soupeří se Spojenými státy a Katarem jako největší vývozce LNG, takže problém není v tom, že by v zemi nebyl dostatek zemního plynu. Problém je jednoduše v tom, že plynárenské společnosti, bez ohledu na to, jak se tváří na vztahy s veřejností, chtějí prodávat své palivo za co nejvyšší cenu.

Domácí spotřebitelé, kteří se rovněž potýkají s masivním nárůstem účtů za energii, se pravděpodobně budou cenovému vyrovnání s vývozem bránit a budou tlačit na politiky, aby zajistili zlevnění plynu i elektřiny.

Zpráva Australské komise pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (ACCC – Australian Competition and Consumer Commission) přiměla vládu premiéra Anthonyho Albanese, jehož Labouristická strana v květnu nahradila konzervativní liberálně-národní koalici, aby zvážila možnost uplatnění Australského mechanismu pro zabezpečení dodávek plynu na domácím trhu (ADGSM – Australian Domestic Gas Security Mechanism).

Zabezpečení domácích dodávek

Ze zprávy ACCC zveřejněné 1. srpna kromě jiného vyplývá, že východní pobřeží Austrálie by se v roce 2023 mohlo potýkat s nedostatkem 56 petajoulů (PJ). „Naše nejnovější zpráva o plynu konstatuje, že výhled trhu s plynem na východním pobřeží se výrazně zhoršil. V zájmu ochrany energetické bezpečnosti na východním pobřeží doporučujeme ministryni pro zdroje Madeleine Kingové, aby iniciovala první krok australského mechanismu pro zabezpečení domácího trhu s plynem (ADGSM),“ uvedla předsedkyně ACCC Gina Cass-Gottliebová. „Důrazně také vyzýváme vývozce LNG, aby okamžitě zvýšili své dodávky na trh.“

Velkou část plynu vytěženého na východním pobřeží Austrálie produkují společnosti, které jsou zároveň vývozci LNG. Zpráva ACCC vyjadřuje obavy z vysoké míry koncentrace trhu a uvádí, že vývozci LNG a přidružené společnosti měli v roce 2021 vliv na téměř 90 % prokázaných a pravděpodobných zásob (2P – proven and probable) na východním pobřeží prostřednictvím přímých podílů, společných podniků a dohod o exkluzivitě.

Na východním pobřeží Austrálie se v roce 2023 předpokládá produkce 1981 petajoulů plynu, z čehož 1299 PJ, tj. 65,6 %, bude podle dlouhodobých kontaktů vyvezeno do zámoří. Očekává se, že vývozci LNG vytěží také dalších 167 PJ nad rámec toho, co potřebují ke splnění svých smluvních závazků.

Tento přebytek plynu není smluvně vázán a může být dodán buď na domácí trh, nebo na mezinárodní trh s LNG. „Vývozci LNG stále častěji přesměrovávají většinu svého přebytečného plynu na zámořské spotové trhy, přičemž v posledních letech až 70 % přebytečného objemu směřuje do zámoří,” uvedla Cass-Gottliebová. „Pokud by vývozci LNG dodávali veškerý svůj přebytečný plyn na zámořské trhy, trh s plynem na východním pobřeží by čelil nedostatku dodávek 56 PJ.“

Pokud jde o vývoz LNG, tak Austrálie v roce 2021 dokonce těsně předčila Katar viz náš článek zde.

Zásoby plynu v roce 2020: u Austrálie se uvádí hodnota 2,39 bilionů m3. Zdroj: Our World in Data.

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.