Rozdělení spotřeby paliv a energií na účely užití v roce 2020

Graf týdne: Jak vypadá struktura spotřeby paliv a energií v případě domácností v ČR?

Vzhledem k obavám domácností z dalšího vývoje a tlaku na to, aby pořádně šetřili, se hodí upozornit na rozsáhlou zprávu Energo (2021), kterou najdete na webu ČSÚ. Údaje jsou za rok 2020, předchozí zpráva byla za rok 2015, takže srovnání probíhá mezi těmito roky. Následující graf ukazuje situaci domácností.

Zdroj: Energo (2021)

V roce 2020 bylo na vytápění domácností spotřebováno 68 % z celkové spotřeby paliv a energií. Na ohřev teplé užitkové vody domácnosti spotřebovaly necelých 17 %, na vaření 6,3 % a na osvětlení a spotřebu velkých spotřebičů přes 7 %. Při pohledu na spotřeby jednotlivých druhů paliv a energií bylo v případě elektřiny nejvíce energie spotřebováno na osvětlení a provoz velkých spotřebičů 38 %. Na ohřev teplé vody bylo spotřebováno přes 21 % elektrické energie a na vaření přes 15 %.

Při porovnání s rokem 2015 se v roce 2020 snížil podíl elektřiny spotřebované na osvětlení a velké spotřebiče, naopak vzrostl podíl elektřiny spotřebované na vytápění a na ohřev teplé vody. Podíl ohřevu teplé vody vzrostl na 21 % a u vytápění na 18 %. Největším podílem na spotřebě ostatních paliv a energií je opět spotřeba na vytápění. V roce 2020 bylo na vytápění spotřebováno přes 66 % zemního plynu, nakoupeného tepla přes 67 %, tuhých paliv přes 97 % a necelých 92 % obnovitelných zdrojů energie. Další významnou spotřebou paliv a energií je spotřeba na ohřev teplé vody, na kterou bylo v roce 2020 spotřebováno téměř 22 % zemního plynu a přes 32 % nakoupeného tepla.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.