Německo dostává pod kontrolu další energetický gigant

SEFE GmbH je obří energetická společnost v Německu, jde o dřívější Gazprom Germania GmbH. Energetický gigant bude nyní plně pod správou Německa.

SEFE GmbH (Securing Energy for Europe) má 14% podíl na trhu dodávek plynu v Německu a je aktivní i v dalších členských státech Evropské Unie. Kromě toho vlastní a provozuje 28 % zásobníků plynu sloužících německému trhu a vlastní plynovody v Německu a dalších členských státech. Společnost utrpěla vážné ztráty po přerušení dodávek plynu ze strany Gazpromu. Původní ruský majitel se sice pokusil o převod akcií a likvidaci, ale neúspěšně, kdy společnost byla svěřena pod správu Spolkové republiky Německo, aby mohla pokračovat v podnikání a Německo také nyní hodlá převzít plné vlastnictví společnosti. V rámci plánovaného opatření bude stávající základní kapitál ve výši 225,6 mil. EUR nastaven na nulu, čímž de facto skončí vlastnictví současného ruského akcionáře. SEFE GmbH poté vydá nové kmenové akcie ve stejné nominální hodnotě. Toto opatření proto nezmění vlastní kapitál společnosti SEFE GmbH, jen nové akcie upíše Německo.

Evropská komise schválila na opatření německé strany pro převzetí SEFE GmbH poskytnout podporu ve výši 225,6 milionu EUR, což německému státu umožní převzít 100% vlastnictví společnosti s cílem zajistit bezpečnost dodávek plynu do německé ekonomiky. Opatření bylo schváleno podle čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, přičemž se uznává, že hospodářství EU zažívá vážnou poruchu. Opatření se řídí zásadami stanovenými v rámci dočasného krizového rámce státní podpory, podle kterého společnosti těžce postižené současnou krizí, zejména energetické společnosti, mohou získat podporu solventnosti, pokud samy soukromé zdroje nestačí. Evropská komise zjistila a potvrdila, že německé opatření je nezbytné, vhodné a přiměřené. Schválení je podmíněno tím, že Německo splní podmínky omezující možné narušení hospodářské soutěže, konkrétně zákaz akvizice a bonusů. Německo se dále zavázalo, že Komisi oznámí posouzení dlouhodobé životaschopnosti společnosti SEFE GmbH a jejích dceřiných společností týkající se oznámeného opatření a případně všech budoucích plánovaných rekapitalizačních opatření.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.