Jednotný evropský trh slaví 30. výročí

V letošním roce slaví EU 30. výročí jednotného trhu, který je jedním z hlavních úspěchů evropské integrace a jedním z jejích klíčových faktorů.

Jednotný evropský trh, který byl založen 1. ledna 1993, umožňuje volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu po EU, což lidem usnadňuje život a podnikům otevírá nové příležitosti, uvádí se na webu Evropské komise.

Během 30 let vedl jednotný trh k bezprecedentní tržní integraci mezi ekonomikami členských států, slouží jako hnací síla růstu a konkurenceschopnosti a podporuje hospodářskou a politickou sílu Evropy na celosvětové úrovni. Hrál také klíčovou roli při urychlování hospodářského rozvoje nových členských států, které přistoupily k EU, odstraňování překážek vstupu na trh a podpoře růstu.

V nedávné době měl jednotný trh zásadní význam pro pomoc Evropě při řešení pandemie covid-19 a energetické krize v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Zachování a posílení integrity jednotného trhu bude mít i nadále zásadní význam, aby Evropa mohla koordinovaně reagovat na nové výzvy a nadále podporovat konkurenceschopnost evropských ekonomik.

Díky jednotnému trhu se EU podařilo zlepšit život všech Evropanů, což zahrnuje: urychlení přechodu na ekologičtější a digitálnější ekonomiku, zaručení vysoké bezpečnosti a špičkových světových technologických standardů, reakce na nedávné krize s nebývalou rychlostí a odhodláním.

Aby bylo zajištěno, že jednotný trh zůstane společným statkem, který přináší užitek všem obyvatelům EU, Komise neustále pracuje na jeho rozvoji v nových oblastech a zajišťuje, aby již zavedená pravidla fungovala v praxi. Za tímto účelem Komise úzce spolupracuje s orgány veřejné správy členských států, které sdílejí odpovědnost za účinné prosazování pravidel jednotného trhu.

V prosinci 2022, během zahájení série akcí k 30. výročí jednotného trhu, Komise představila analytický dokument o stavu jednotného trhu 30 let po jeho vzniku a o jeho úloze jako hnací síly odolnosti EU. V průběhu roku 2023 se uskuteční řada debat, výstav a kampaní, které budou organizovány společně se zúčastněnými stranami v celé EU s cílem propagovat úspěchy jednotného trhu a zapojit občany do diskuse o jeho budoucnosti. V této souvislosti Komise vydá sdělení, v němž představí významné úspěchy a přínosy jednotného trhu a zároveň určí nedostatky v provádění a budoucí priority, aby jednotný trh mohl i nadále hrát klíčovou roli.

Souvislosti

Jednotný trh byl vytvořen 1. ledna 1993. Vznikl po podpisu Maastrichtské smlouvy 7. února 1992. Zpočátku tvořilo jednotný trh 12 zemí EU: Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Spojené království. Dnes jednotný trh zahrnuje 27 členských států, Island, Lichtenštejnsko a Norsko a částečný přístup má Švýcarsko.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.