Japonsko usiluje o posílení dodavatelských řetězců s Latinskou Amerikou

Latinská Amerika má jedny z nejlepších nerostných, energetických a potravinových zdrojů na světě.

Japonský ministr zahraničí Jošimasa Hajaši nedávno vyjádřil záměr Tokia posílit vztahy se zeměmi Latinské Ameriky s cílem diverzifikovat dodavatelské řetězce. Japonsko bude letos předsedat skupině G7 a ministr si jako svou první destinaci v roce 2023 vybral Latinskou Ameriku proto, že ho „přitahoval politický a hospodářský potenciál tohoto regionu“. Také je přesvědčen, že „vztahy mezi Japonskem a Latinskou Amerikou a Karibikem se budou dále prohlubovat“.

Hajaši však podotkl, že „v současné době čelíme realitě, v níž jsou pravidla a normy, které nám přinesly prosperující život, vážně zpochybňovány. A pokusy jednostranně změnit status quo silou nebo zastrašováním jsou prováděny bez jakéhokoli zaváhání.“

Dále poukázal na to, že „svět čelí náročnému hospodářskému a sociálnímu prostředí“.

„Stále zřetelněji se projevují přeshraniční problémy, jako je změna klimatu a krize v oblasti infekčních nemocí. Proto je více než kdy dříve zapotřebí spolupráce, a to překonáním rozdílů v hodnotách a střetů zájmů v mezinárodním společenství. Nespokojenost s negativními aspekty globalizace, jako je prohlubování nerovnosti a chudoby, zároveň rozkolísala mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech, který přispěl ke globálnímu hospodářskému růstu. Nespokojenost s globalizací urychlila tendenci k protekcionismu. Kromě toho nás znepokojuje také neprůhledné a nespravedlivé financování rozvoje, které není v souladu s mezinárodními pravidly, a také nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov,“ řekl Hajaši.

Odolnost dodavatelského řetězce nebyla nikdy důležitější

„Je nesmírně důležité vědět, zda je váš protějšek skutečně důvěryhodný a dokáže udržet stabilní vztah, abyste s ním mohli obchodovat,“ zdůraznil ministr.

Latinská Amerika a Karibik je region, který si zaslouží pozornost nejen kvůli svým nerostným zdrojům, jako je měď a lithium, které jsou důležité pro dosažení dekarbonizované společnosti, ale také kvůli svým obnovitelným zdrojům energie, jako je vodní, větrná a solární energie. Kromě toho má Latinská Amerika a Karibik vysokou kapacitu produkce potravin, a proto hraje důležitou roli v oblasti potravinové bezpečnosti. Diverzifikace zdrojů je pro Japonsko nejvyšší prioritou, aby se připravilo na různé možné krize.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.