Humanitární pomoc: EU navýšila finanční prostředky na 1,7 miliardy eur pro rok 2023

Evropská unie poskytuje humanitární pomoc od roku 1992 ve více než 110 zemích.

Vzhledem k tomu, že humanitární potřeby v celosvětovém měřítku stále rostou, EU trvá na svém závazku podporovat ty, kteří to potřebují, a přijala svůj původní roční rozpočet na humanitární pomoc ve výši 1,7 miliardy eur na rok 2023, informoval portál Evropské komise.

Humanitární krize vyvolané lidmi, které jsou důsledkem válek s často rozsáhlým porušováním mezinárodního humanitárního práva, konfliktů nebo vypuknutí násilí, jsou hlavním zdrojem humanitárních potřeb ve světě. Humanitární pomoc EU pomáhá milionům zranitelných osob, včetně nuceně vysídlených osob nebo uvězněných obyvatel, jakož i hostitelským komunitám. Potřeby vyplývající z těchto krizí často ještě zhoršují katastrofy vyvolané přírodními riziky, jako je sucho nebo záplavy, které jsou vyvolány změnou klimatu.

Humanitární pomoc EU v roce 2023 bude rozdělena takto:

  • 207,8 milionů eur bude směřovat do jihovýchodní Evropy a evropského sousedství a bude se týkat především důsledků ruské agresivní války na Ukrajině, jakož i financování projektů pro aktuální potřeby na západním Balkáně, Kavkaze a dopadů syrské krize v Turecku.
  • 181,5 milionu eur podpoří osoby postižené konflikty, nejistotou, nuceným vysídlením a klimatickými otřesy v oblasti Sahelu (Burkina Faso, Mali, Mauritánie a Niger), ve Středoafrické republice a v povodí Čadského jezera (Čad, Kamerun a Nigérie), které mají za následek rozsáhlé vysídlení, narušení zdrojů obživy a nedostatečný přístup k základním službám.
  • 330,7 milionu eur je určeno na programy ve východní a jižní Africe, které řeší potřeby lidí postižených dlouhodobým konfliktem v Demokratické republice Kongo a lidí vysídlených v důsledku změny klimatu a ozbrojených konfliktů v Súdánu, Jižním Súdánu, Ugandě a v oblasti Afrického rohu (Džibutsko, Etiopie a Keňa).
  • na Blízkém východě a v severní Africe bude z humanitárních fondů EU vyčleněno 382,2 milionu eur na řešení probíhající regionální krize v Jemenu, Sýrii a sousedních zemích, jakož i na řešení kritické situace saharských uprchlíků.
  • 237 milionů eur na humanitární pomoc pomůže nejzranitelnějším skupinám obyvatel v Asii a Latinské Americe. V Asii budou finanční prostředky určeny na řešení krizí v Afghánistánu a Rohingy (Bangladéš a Myanmar) a na řešení dopadů změny klimatu v regionu. V Latinské Americe a Karibiku bude EU pokračovat v podpoře dopadů krize ve Venezuele, humanitárních důsledků ozbrojených konfliktů v Kolumbii, jakož i všudypřítomného násilí na Haiti a ve Střední Americe a Mexiku.
  • 141,5 milionu eur bude použito na řešení náhlých mimořádných událostí v roce 2023.
  • 122 milionů eur je vyhrazeno na nepředvídané humanitární krize, které mohou nastat v průběhu roku.
  • na horizontální činnosti, inovativní projekty a politické iniciativy bude vyčleněno 108,2 milionu eur.

Vzhledem k tomu, že změna klimatu zvyšuje zranitelnost komunit vůči humanitárním krizím, budou financovány i ty v zemích ohrožených katastrofami, aby se lépe připravily na různá přírodní nebezpečí, jako jsou povodně, lesní požáry, zemětřesení a cyklony.

Souvislosti

Evropská unie poskytuje humanitární pomoc od roku 1992 ve více než 110 zemích a každoročně zasahuje miliony lidí po celém světě. Pomoc EU je poskytována prostřednictvím partnerských humanitárních organizací, jako jsou evropské nevládní humanitární organizace, mezinárodní organizace (včetně agentur OSN) a specializované agentury v členských státech.

EU pečlivě sleduje využívání finančních prostředků EU prostřednictvím své celosvětové sítě humanitárních odborníků a má zavedena pevná pravidla, která zajišťují správné vynakládání finančních prostředků.

V roce 2021 Evropská komise zveřejnila sdělení, v němž navrhuje posílit globální humanitární dopad Evropské unie, aby bylo možné uspokojit výrazně rostoucí humanitární potřeby zhoršené pandemií COVID-19. Sdělení navrhuje řadu klíčových opatření k urychlení poskytování humanitární pomoci rozšířením zdrojové základny, podporou lepšího prostředí pro humanitární partnery a řešením základních příčin krizí prostřednictvím přístupu „Tým Evropa“. Zdůrazňuje obnovení důrazu na mezinárodní humanitární právo (MHP) a rovněž se zaměřuje na řešení dramatických humanitárních dopadů změny klimatu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.