Nepříznivé vyhlídky belgické ekonomiky

Výroční zpráva Belgické národní banky (BNB) vykreslila mimořádně pochmurný obraz současné hospodářské situace Belgie.

Studie, která byla nedávno zveřejněna, zdůraznila, že dostupnost hypoték klesla v celé Belgii na „historicky nízkou úroveň“ v důsledku prudkého růstu cen bydlení a hypotečních sazeb. Rozpočtový deficit Belgie – jeden z největších v EU – byl označen za „znepokojivý a neudržitelný“, upozornily noviny Brussels Times.

Tím špatné zprávy neskončily, neboť analytici dospěli k závěru, že belgický systém vládou nařízené valorizace mezd „neúměrně postihuje podniky s relativně velkým počtem zaměstnanců“, což je činí mnohem náchylnějšími k přesunu do jiných částí světa nebo k bankrotu.

Nakonec BNB zjistila, že Belgie neudělala dost pro řešení zásadních strukturálních problémů, včetně nízké míry účasti pracovní síly a přechodu na ekologickou ekonomiku. Uznala, že pokroku brání četné krize, kterým Evropa čelí – od pandemie Covid-19 přes válku na Ukrajině až po prudce rostoucí inflaci.

Podívejme se blíže, co uvádí zpráva BNB.

Velký deficit

Vnější šok, který zasáhl belgickou ekonomiku, je patrný z výrazného zhoršení běžného účtu platební bilance. V roce 2022 by běžný účet vykázal výrazný schodek přesahující 4 % HDP. To samozřejmě odráží především nárůst účtu za dovoz energií, a to navzdory oslabené spotřebě energií, ale svou roli hrají i další faktory, jako je růst cen ostatních surovin a materiálů a znehodnocení eura. Samotný nárůst cen dovážených energií představuje podle odhadů ochuzení o zhruba 3 % HDP. Celkově tak velký deficit běžného účtu představuje značnou ztrátu příjmů vůči zbytku světa. V důsledku zhoršení nákladové konkurenceschopnosti belgických podniků zůstane běžný účet v příštích letech pravděpodobně pod tlakem.

Snížená dostupnost vlastního bydlení

Na trhu s bydlením se růst nominálních cen zpomalil, ale nezastavil, a silný růst cen od roku 2020 v kombinaci s prudkým zvýšením hypotečních sazeb ztížil pořízení bydlení. Splátkové zatížení průměrné nové hypotéky během krátké doby prudce vzrostlo. Toto zatížení se vrátilo na svou nejvyšší úroveň před globální finanční krizí v roce 2008. To může být stále větší překážkou pro získání vlastního bydlení, zejména pro mladší domácnosti s nižšími příjmy nebo menší finanční podporou ze strany rodičů či prarodičů.

Zhoršení konkurenceschopnosti

V současné době se nákladová konkurenceschopnost belgických podniků prudce zhoršuje a politici si musí dát pozor na riziko vykolejení v dlouhodobém horizontu. Prudký nárůst nákladů na energie a další výrobní vstupy vytváří tlak na ziskovost podniků, které musí nést i rostoucí mzdové náklady. V jiných zemích se ochrany kupní síly domácností dosahuje spíše prostřednictvím specifických rozpočtových opatření, která nejsou přímo účtována podnikům, i když účet nakonec zaplatí (budoucí) daňoví poplatníci. V krátkodobém horizontu tedy náklady belgických podniků rostou mnohem rychleji než náklady jejich zahraničních konkurentů. Poslední výpočty pocházejí ze září, ale není pochyb o tom, že rozdíl v nákladech práce oproti třem hlavním sousedním zemím se v období 2022-2023 výrazně zvýší.

Nákladová konkurenceschopnost závisí nejen na ceně práce, ale samozřejmě také na nákladech na spolehlivé dodávky energie. Cena a zaručená dostupnost energie jsou nesmírně důležité, a to určitě pro energeticky náročné průmyslové podniky. V tomto ohledu je i přes nedávný pokles cen zemní plyn v Evropě stále několikanásobně dražší než na jiných trzích. To je pro evropské podniky velkou konkurenční nevýhodou a může to snížit atraktivitu evropského trhu pro velké investice nadnárodních skupin. To již ilustrovala sdělení některých velkých průmyslových skupin, které oznámily, že v budoucnu rozšíří své aktivity především mimo Evropu.

Mezi členskými státy EU jde také o to, aby byla co nejvíce koordinována opatření na podporu podnikání, jako jsou dotace na energie, aby se zabránilo vytváření nerovných podmínek pro podniky v různých zemích.

Demografický vývoj

Stárnutí populace bude v nadcházejících letech a desetiletích vytvářet ještě větší tlak na veřejné finance. Ačkoli se tento problém týká všech vyspělých zemí, je třeba poznamenat, že v Belgii rostou náklady na důchody více než ve většině ostatních zemí EU a především než v jiných členských státech s vyšším veřejným dluhem. Pozoruhodné je, že to není způsobeno čistě demografickými faktory, jako je postup věkové pyramidy, ale spíše pomalejším přizpůsobováním důchodových systémů tomuto demografickému vývoji. V jiných zemích jsou totiž náklady na stárnutí populace již mnohem více omezovány politickými opatřeními, jako je zvyšování skutečného věku odchodu do důchodu nebo úprava technických parametrů důchodových systémů.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.