Klíčová témata konference OSN o vodě

S problémy s vodou se potýká každá země na světě. Není to problém výlučně nejméně rozvinutých zemí.

Ve dnech 22. až 24. března 2023 se v New Yorku uskuteční konference OSN o vodě.

Od jediné celosvětové konference o vodě v historii, která se konala v roce 1977 v Mar de Plata, uplynulo téměř padesát let. Od té doby se tlak na množství a kvalitu vody dramaticky zvýšil, upozornila Laura Movilla Pateiro v příspěvku pro The Conversation.

Konference v roce 2023 se koná v klíčové době, kdy žádný z cílů udržitelného rozvoje v oblasti vody není na dobré cestě ke splnění. To odráží i její slogan: „Náš rozhodující okamžik: sjednotit svět pro vodu“.

O čem se bude na této konferenci diskutovat?

S problémy s vodou se potýká každá země na světě. Není to problém výlučně nejméně rozvinutých zemí. Voda je navíc jádrem téměř všech současných závažných globálních problémů, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, znečištění, přírodní katastrofy, migrace a ozbrojené konflikty.

V roce 2015 stanovila Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 ve svém 6. cíli udržitelného rozvoje šest ambiciózních cílů, které mají zajistit dostupnost vody a udržitelné hospodaření s vodou pro všechny. Tyto cíle mají zajistit, aby všichni lidé měli přístup k odpovídajícím vodním a hygienickým službám, ale pokrývají mnohem více rozměrů vody než předchozí rozvojové cíle tisíciletí.

Cílem 6. cíle udržitelného rozvoje je rovněž zlepšit kvalitu vody v životním prostředí a podpořit její účinné využívání, integrované hospodaření s vodou, spolupráci a ochranu ekosystémů. Nezapomínají ani na specifické potřeby rozvojových zemí a zapojení místních komunit do hospodaření s vodou.

Voda je také spojena s většinou ostatních cílů udržitelného rozvoje. Stejně tak je klíčová pro dosažení dalších mezinárodních cílů, jako je Pařížská dohoda o změně klimatu, Sendajský rámec pro snižování rizika katastrof 2015-2030 a nedávno přijatý Kunming-Montrealský globální rámec pro biologickou rozmanitost.

Pokrok v dosažení cíle 6 byl pomalý, a to i před pandemií covidu-19. Pandemie také poukázala na úzký vztah mezi vodou, hygienou a zdravím. Upozornila také na zvláštní potřeby nejzranitelnějších skupin.

V roce 2018 zahájilo Valné shromáždění OSN Mezinárodní akční dekádu „Voda pro udržitelný rozvoj“ (2018-2028). Jeho cílem bylo koordinovat a mobilizovat celosvětové úsilí o dosažení Agendy 2030. V roce 2023 jsme dosáhli poloviny tohoto desetiletí. Hlavním cílem konference OSN o vodě je zhodnotit, jak se nám daří plnit její cíle.

Konference tak představuje jedinečnou příležitost pro mezinárodní společenství, aby se spojilo a urychlilo společnou činnost v oblasti vody.

Jak bude konference probíhat?

Patrony konference jsou vlády Tádžikistánu a Nizozemska. Součástí konference bude zahajovací a závěrečný ceremoniál, šest plenárních zasedání a pět interaktivních dialogů. Naplánovány jsou rovněž zvláštní akce na vysoké úrovni a doprovodné akce pořádané státy, systémem OSN a dalšími aktéry.

Na šesti plenárních zasedáních státy oznámí své závazky, plány, opatření a osvědčené postupy. Pěti interaktivních dialogů se zúčastní i další zainteresované strany.

Cílem dialogů je zjistit obtíže při provádění činností Dekády a navrhnout opatření k jejich překonání.

Pro jejich zaměření byly během přípravných prací navrženy čtyři tematické bloky věnované konkrétním cílům udržitelného rozvoje. Ty se budou zabývat úlohou vody ve vztahu ke zdraví, udržitelnému rozvoji, klimatu, odolnosti a životnímu prostředíspolupráci.

Jaký bude výsledek?

Nepředpokládá se, že by byl přijat závazný mezinárodní právní nástroj. Závěrečný dokument konference bude na jedné straně obsahovat shrnutí nebo záznam provedené práce. Na druhé straně bude obsahovat tzv. globální akční program.

Globální akční program spojí nové dobrovolné závazky států a všech zúčastněných stran k dosažení 6. cíle udržitelného rozvoje a dalších cílů a úkolů souvisejících s vodou. Každý zúčastněný subjekt může své dobrovolné závazky zaregistrovat ve formuláři uvedeném na internetových stránkách konference. Doufáme, že závazky vzešlé z tohoto setkání poslouží k transformaci činnosti mezinárodního společenství a urychlí dosažení cílů v oblasti vody.

Doufejme, že tomu tak bude a že se voda úspěšně probudí z mizivé pozornosti, která jí byla v posledních desetiletích celosvětově věnována. Do roku 2023 zbývá polovina času na dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 6 a dalších cílů v oblasti vody. Nemáme ani vteřinu nazbyt.

Autorka: Laura Movilla Pateiro (Profesorka mezinárodního veřejného práva a mezinárodních vztahů na univerzitě ve Vigu. Specializace: mezinárodní vodní právo, mezinárodní právo životního prostředí, námořní právo a kosmické právo.)

Zdroj: The Conversation, „Las claves de la Conferencia del Agua de la ONU“ (19.03.2023)

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.