Většina nákladu se dostává do EU po moři

Podíl námořní dopravy se oproti roku 2020 mírně snížil.

V roce 2021 představovala námořní doprava více než dvě třetiny (68 %, 5 135 miliard tunokilometrů) nákladní dopravy v EU, což je nejnižší podíl zaznamenaný za poslední desetiletí. Silniční doprava představovala čtvrtinu (25 %, 1 863 miliard tkm), zatímco železniční (5 %, 410 miliard tkm), vnitrozemská vodní (2 %, 136 miliard tkm) a letecká (0,2 %, 15 miliard tkm) doprava měly na nákladní dopravě každý malý podíl.

Podíl námořní dopravy se oproti roku 2020 mírně snížil (-1 procentní bod; p.b.). Výrazněji se snížil ve srovnání s rokem, který zaznamenal nejvyšší podíl v posledním desetiletí, což byl rok 2012 (-2 p.b.).

Tyto informace pocházejí z údajů o modálním rozdělení nákladní dopravy, které zveřejnil Eurostat. Tento článek představuje několik zjištění z podrobnějšího článku Statistics Explained.

Podíl silniční dopravy v roce 2021 přitom dosáhl nejvyššího podílu za posledních deset let. Ve srovnání s rokem 2020 se mírně zvýšil (+1 p. b.) a výrazněji vzrostl ve srovnání s rokem, kdy byl zaznamenán nejnižší podíl v posledním desetiletí, což byl rok 2012 (+3 p. b.).

Podíl železniční dopravy se v roce 2021 oproti roku 2020 rovněž mírně zvýšil (+0,2 p.b.), ale zůstal nižší ve srovnání s rokem, kdy byl zaznamenán nejvyšší podíl v posledním desetiletí, což byl rok 2011 (-1 p.b.).

Vnitrozemská vodní doprava zůstává od roku 2018 stabilní, ale mírně nižší než v roce 2013, kdy byl zaznamenán nejvyšší podíl (-1 p.b.).

Letecká doprava měla nejmenší podíl na nákladní dopravě a v posledním desetiletí zůstala na úrovni 0,2 %.

Námořní a silniční doprava – hlavní způsoby nákladní dopravy s výjimkou Litvy

Námořní doprava byla v roce 2021 hlavním druhem nákladní dopravy pro 15 členů EU (z 22 s pobřežím) a v 10 zemích představovala více než 70 % nákladní dopravy.

Zatímco silniční doprava byla hlavním druhem nákladní dopravy pro 10 členů EU a ve třech zemích tvořila více než 70 %: Lucembursku (84 %), Česku (77 %) a Polsku (70 %).

Železniční nákladní doprava byla hlavním druhem dopravy pouze v jedné zemi: Litva (53 %).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.