Demokratická republika Kongo: EU vyčlenila více než 32 milionů eur na další humanitární pomoc

Humanitární situace v Demokratické republice Kongo (DRK) se nadále zhoršuje, zejména na východě země. EU proto vyčleňuje dalších 32,7 milionů eur na podporu reakce na humanitární krizi v zemi.

Nové finanční prostředky doplňují 45,7 milionů eur oznámených na začátku tohoto roku a zvyšují celkovou částku určenou pro DRK na téměř 80 milionů eur na rok 2023. Tyto finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím humanitárních organizací na pokrytí okamžitých potřeb, jako je výživa, zdravotní péče, voda a hygiena, přístřeší a ochrana, informuje web Evropské komise.

EU rovněž zřídila lety Humanitárního leteckého mostu do Gomy na východě DRK, které budou dodávat základní zdravotnické a potravinové zásoby a další nouzové zboží. V březnu a dubnu 2023 bylo v rámci tohoto humanitárního leteckého mostu dodáno celkem 260 tun zásob prostřednictvím sedmi letů. Tyto lety byly organizovány ve spolupráci s Francií a našimi partnerskými humanitárními organizacemi.

Souvislosti

Humanitární potřeby v Demokratické republice Kongo patří k nejvyšším na světě. V současné době je v DRK vysídleno více než 6,2 milionu lidí, což je nejvyšší počet v Africe. Více než 1 milion konžských uprchlíků žije v sousedních zemích. Vzhledem k nestabilitě v regionu hostí samotná DRK více než půl milionu uprchlíků ze sousedních zemí. Prudké zhoršení bezpečnostní situace na východě země vedlo k tomu, že se od března 2022 stalo nově vysídlenými více než 1,1 milionu civilistů.

Počet vnitřně vysídlených osob se neustále vyvíjí, protože obyvatelstvo utíká z nových oblastí bojů. Mnozí z nich žijí ve velmi nejistých podmínkách a téměř 500 000 lidí uvízlo v Gomě, hlavním městě provincie Severní Kivu, a jejím okolí. Téměř všichni žijí v nelidských podmínkách a potýkají se s četnými potřebami, včetně potravin, vody a hygienických zařízení, zdravotní péče a přístřeší.

V oblastech zasažených konfliktem omezuje násilí a nejistota příležitosti k získání příjmů, narušuje zemědělství a způsobuje přesuny obyvatelstva, což vede k tomu, že přibližně 27 milionů lidí trpí akutním nedostatkem potravin (více než 1/4 obyvatelstva). Odhaduje se, že 2,8 milionu dětí trpí akutní podvýživou.

Nedostatečná ochrana civilního obyvatelstva je zastřešujícím klíčovým problémem v oblastech zasažených konfliktem. Různí ozbrojení aktéři zapojení do konfliktu se často a v kontextu dlouholeté beztrestnosti dopouštějí porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně genderově podmíněného násilí, sexuálního vykořisťování a zneužívání, verbování dětí, fyzického násilí, vražd, únosů, mučení, útoků na školy, zdravotnické struktury a rabování. Kromě toho se DRK opakovaně potýká s epidemiemi, jako jsou cholera, spalničky, opičí neštovice a ebola. Slabý zdravotnický systém a nedostatek základní infrastruktury a sociálních služeb, včetně sektoru zdravotnictví, k tomu přispívají.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.