Rozvoj Arktidy tématem ekonomického fóra v Petrohradu

Ruská strana projevila zájem o spolupráci v oblasti Arktidy se zeměmi skupiny BRICS,  Perského Zálivu a Latinské Ameriky.

Petrohradské ekonomické fórum se letos věnovalo mimo jiné tématu rozvoje ruského Dálného severu, a to celkem 15 různými akcemi, které se týkaly mezinárodní spolupráce, vybudování nových dodavatelských řetězců, ochrany přírody, turismu a dalších aktivit.

Téma Dálného severu a Arktidy se na fóru objevilo již podruhé, nyní pod názvem Arctic: Territory of Dialogue (Arktida: Území dialogu), debata byla tentokrát zaměřena na zásadní oblasti rozvoje severních regionů. Nejdůležitějším strategickým úkolem je udržet rovnováhu mezi ekonomickými aktivitami a dalším rozvojem regionu na jedné straně, a ochranou životního prostředí, vč. odstranění nahromaděných škod, na straně druhé. Jeden z panelů zkoumal dopad změny klimatu na arktické ekosystémy, využívání moderních technologií a partnerství veřejného a soukromého sektoru. Odborníci upozornili na potřebu legislativních změn v souvislosti s provozem chráněných území a na význam modernizace integrovaného monitorovacího systému.

Dalším z témat byla Severní mořská cesta jako nová globální dopravní tepna. Pro její rozvoj je podle odborníků prioritní zejména personální zajištění a uvedení nových ledoborců do provozu. Vzhledem k přetížení tradičních dodavatelských tras by se Severní mořská cesta mohla stát významnou konkurenční výhodou. Udržitelná lodní doprava podél severního pobřeží je klíčová pro další hospodářský a infrastrukturní rozvoj Sibiře a Dálného východu.

Fórum se v otázce Arktidy dotklo také otázek mezinárodní spolupráce. Rusko oceňuje stále větší zájem ne-arktických zemí, jako jsou Čína, Indie, země Perského zálivu a Latinská Amerika o tento region. Z ruské strany zaznělo, že by do arktické spolupráce na mezinárodní úrovni mohly být přizvány také členské státy seskupení BRICS.

Další informace zde (rusky).

Psali jsme:

Ilustrační foto- Autor: Alexander Balaganov (Rosscongres).

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.