„Ekologická“ brčka obsahují potenciálně toxické chemikálie, které ohrožují lidi i volně žijící živočichy

Brčka na pití vyrobená z materiálů, jako je papír nebo bambus, jsou často propagována jako ekologičtější než jejich plastové protějšky.

Nová studie však zjistila, že tato údajně udržitelná brčka obsahují potenciálně toxické chemické látky zvané polyfluoroalkylové a perfluoroalkylové látky (PFAS).

Tyto látky, obecně známé jako „věčné chemikálie“, jsou velkou skupinou více než 4 000 syntetických chemikálií, které se používají v široké škále výrobků díky svým vlastnostem odpuzujícím vodu a tuky. Lze je nalézt v předmětech denní potřeby, jako jsou nepřilnavé pánve na vaření a obaly rychlého občerstvení, upozornil Ovokeroye Abafe v článku pro The Conversation.

PFAS mohou v životním prostředí přetrvávat tisíce let a expozice určitým hladinám PFAS je spojena se špatným zdravotním stavem lidí i zvířat.

Studie, kterou provedli belgičtí vědci, analyzovala komerčně dostupná brčka různých typů a zaznamenala koncentrace PFAS v 39 různých značkách. PFAS byly objeveny téměř ve všech testovaných papírových a bambusových brčkách. Byly zjištěny i v plastových a skleněných brčkách, ale v menší míře.

Nejčastější PFAS zjištěnou v brčkách byla kyselina perfluoroktanová. Výroba kyseliny perfluoroktanové je v Evropské unii z bezpečnostních důvodů zakázána od roku 2020. Lze ji však nalézt ve starých nebo recyklovaných spotřebních výrobcích a přetrvává v životním prostředí.

Přítomnost PFAS v rostlinných brčkách může být alespoň částečně způsobena faktory, jako je neúmyslná kontaminace rostlinami pěstovanými v půdě znečištěné PFAS a použitím recyklovaného papíru obsahujícího PFAS při výrobě brček.

Detekce věčných chemikálií

Výzkumníci použili dvě metody detekce PFAS v brčkách. Nejprve měřili přítomnost 29 typů běžných PFAS a kvantifikovali jejich množství v brčkách pomocí citlivé metody zvané kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií. U 16 z 29 cílových PFAS zjistili detekovatelné koncentrace.

Poté byl použit screeningový přístup k detekci dalších sloučenin PFAS v brčkách. To odhalilo přítomnost dalších dvou sloučenin PFAS – kyseliny trifluoroctové (TFA) a kyseliny trifluormetansulfonové (TFMS).

TFA se vyskytla u pěti z osmi testovaných značek papírové slámy a TFMS u šesti z nich. Obě sloučeniny byly naměřeny v jedné bambusové slámě.

Vzhledem k omezenému průmyslovému využití TFA vědci předpokládají, že jeho přítomnost v brčkách může být způsobena rozkladem halogenovaných uhlovodíků. Tyto uhlovodíky se běžně používají jako průmyslová rozpouštědla, meziprodukty při syntéze a dokonce i jako čisticí prostředky.

Naproti tomu zdroje TFMS v brčkách jsou nejisté. Je však známo, že jsou spojeny s místy, kde se používaly hasicí pěny.

Měli bychom být znepokojeni?

Lidé mohou být přímo vystaveni účinkům PFAS v brčkách, protože se během používání vyluhují do nápojů. Vyhozená nebo recyklovaná brčka by také mohla vést k nepřímé expozici prostřednictvím kontaminované půdy, vody, rostlin a dalších spotřebních výrobků z recyklovaných materiálů.

To je znepokojující. Expozice PFAS představuje značné zdravotní riziko pro lidi, volně žijící živočichy a životní prostředí.

Výzkum naznačuje, že u těhotných žen, které jsou vystaveny těmto látkám, může dojít ke snížení plodnosti a zvýšení krevního tlaku. Jejich děti by mohly čelit vývojovým následkům, jako je nízká porodní hmotnost, předčasná puberta a dokonce zvýšené riziko některých druhů rakoviny.

Bylo dokonce prokázáno, že expozice PFAS narušuje schopnost imunitního systému bojovat s infekcemi. V roce 2020 výzkum z Dánska zjistil, že závažnost infekcí způsobených covidem se zřejmě zhoršuje vystavením některým PFAS.

Vystavení PFAS bylo rovněž spojeno se sníženou reprodukční schopností ptáků a se vznikem nádorů a narušením imunitního systému a funkce ledvin u jiných druhů zvířat.

Například výzkum na řece Cape Fear v Severní Karolíně v roce 2022 odhalil, že všech 75 testovaných aligátorů amerických (chráněný druh) mělo v krevním séru PFAS. Hladiny PFAS v séru aligátorů byly spojeny s narušenými imunitními funkcemi a onemocněními autoimunitního typu.

Tyto chemické látky jsou dnes v životním prostředí tak rozšířené, že je téměř nemožné, aby se lidé a volně žijící zvířata vyhnuli jejich působení. K expozici PFAS může dojít různými způsoby, včetně vdechování kontaminovaného vzduchu, konzumace kontaminovaných potravin a vody, a dokonce i kontaktem kůže s prachem a částicemi.

Používání brček z nerezové oceli by však mohlo poskytnout určitou ochranu před další expozicí PFAS. Belgická studie nezaznamenala v tomto typu brček žádné detekovatelné množství PFAS.

Je však důležité si uvědomit, že i když brčka z nerezové oceli mohou snížit expozici PFAS, stále mohou lidi vystavit dalším škodlivým látkám, jako jsou těžké kovy. Některé z těchto kovů, včetně chromu a niklu, jsou spojovány s vážnými zdravotními problémy, které postihují srdce, plíce, trávicí systém, ledviny a játra.

Možná, že nejlepší, co můžeme nyní udělat, je vyhnout se používání brček, pokud je to možné.

 

Autor: Ovokeroye Abafe (zabývá se výzkumem v oblasti analytické a environmentální chemie, hodnocení expozice, ekotoxikologie, perzistentních organických znečišťujících látek, nových kontaminantů, chemických přísad, mikroplastů, hmotnostní spektrometrie, chromatografie, bezpečnosti potravin a zdraví)

Zdroj: The Conversation, „‘Eco-friendly’ straws contain potentially toxic chemicals – posing a threat to people and wildlife“ (30.08.2023)

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.