Město Basilej vyhostilo ze Švýcarska žebráky z východní Evropy

Je žebrání lidským právem? Švýcaři si to nemyslí. Na základě rozhodnutí soudu totiž město Basilej vyhostilo ze Švýcarska jedenáct žebráků z východní Evropy. V Bernu postupují obdobně.

Podle rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu z března 2023 nesmí ve Švýcarsku zůstat nikdo, kdo zde žebrá. Město Basilej nyní toto rozhodnutí uplatňuje a policejní hlídky žebráky cíleně vyhledávají. Pokud policejní hlídky potkají žebráky ze zemí Evropské unie (EU) nebo Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), přehrají jim hlasovou zprávu, pokud možno v jejich mateřském jazyce, že nemají právo pobytu, pokud jsou ve Švýcarsku za účelem žebrání. Nová praxe má své výsledky. Policejní hlídka zmapovala, že v současné době žebrá v Basileji odhadem 15 až 20 lidí z východní Evrop. Před rozhodnutím a zásahem úřadů jich bylo podstatně více, asi 170, tvrdí policisté. Od začátku těchto operací bylo přehráno téměř 50 takových hlasových zpráv, říká Adrian Plachesi, mluvčí basilejské policie. “Pracovníci kantonální basilejské policie zatím vydali 46 neformálních žádostí.” Úřady však nevydaly pouze předvolání. “Kromě toho bylo nařízeno 11 formálních vyhoštění,” pokračuje Plachesi. Lidé, kteří byli i po varování znovu přistiženi při žebrání, museli Švýcarsko opustit. Pokud policie někoho přistihne potřetí, hrozí dotyčnému zákaz vstupu. To se však podle Plachesiho zatím nestalo.

Takovýto postup basilejských úřadů je nový. Před rozhodnutím Spolkového soudu byl žebrákům z východní Evropy vstup do země povolen. Předpokládalo se, že mají právo zůstat po dobu tří měsíců. Podle Rahel Walserové z basilejského ministerstva spravedlnosti a bezpečnosti však v březnu Spolkový nejvyšší soud učinil “upřesnění”. “Nemajetní lidé ze zemí EU nebo ESVO, kteří přicházejí do Švýcarska pouze žebrat, nesplňují podmínky pro vstup,” říká Walserová. “Nejsou považováni ani za příjemce služeb, ani za výdělečně činné osoby.” Kantony by tak díky tomuto rozhodnutí měly možnost klasifikovat vstup i pobyt těchto osob jako “nezákonný, pokud žebrají”. Tento výklad rozsudku je však kontroverzní. “Nyní již nesmíte do Švýcarska vstoupit ani zde pobývat, pokud jste postiženi chudobou?” ptá se Christian von Wartburg z organizace Democratic Lawyers Switzerland. “V konečném důsledku je pak člověk nucen žádat o almužnu, aby se uživil.” Tato otázka nebyla navzdory rozhodnutí Spolkového nejvyššího soudu definitivně vyjasněna. Basilejské úřady však nejsou jediné, které přísně zakročují proti žebrákům z východní Evropy. Kanton Bern postupuje podobně, neboť je od roku 2018 odmítá. Až do loňského léta byla bernská praxe považována za obzvlášť tvrdou. Postup Bernu však též potvrdil Spolkový nejvyšší soud.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.