Evropská komise bude reprezentovat Maďarsko, Polsko a Slovensko ve věci žalob, které Ukrajina podala u WTO

Komise ale v souvislosti se embargem na obilí z Ukrajiny předpokládá i vlastní právní kroky.

Evropská komise (EK) podle listu Financial Times zvažovala právní obranu Maďarska, Polska a Slovenska proti ukrajinským žalobám podaným u Světové obchodní organizace (WTO). Ukrajina podala žalobu v souvislosti se zákazem dovozu ukrajinského obilí do těchto zemí. Podle informací polských médií bude Komise všechny tři státy u WTO zastupovat ve sporu o zákazu ukrajinského obilí, rozhodnutí padlo v úterý 26. září (po publikování článku v FT).

Právo EU stanoví, že EK by měla být do těchto řízení zapojena, protože žalované země jsou členy EU. O tom svědčí mimo jiné výňatky z písemné výzvy Bruselu adresované těmto třem zemím, které se dostaly do rukou britským novinám.

Podle listu Financial Times Evropská komise původně požadovala, aby Polsko, Maďarsko a Slovensko zákaz zrušily, ale nyní bude pracovat na „koordinaci právních kroků“, aby čelila případné stížnosti Ukrajiny. Očekává se, že Kyjev brzy odpoví na žádost o konzultace jménem těchto tří zemí. „Jednáme s dotčenými [členskými státy] a budeme se snažit o konstruktivní řešení, takže by nebylo nutné tento případ dále řešit,” uvádí dokument Evropské komise. Dále v něm ale také stojí, že by Komise mohla zahájit vlastní řízení pro porušení práva, „aby zajistila, že [členské státy] dodrží své povinnosti podle práva EU a své závazky v rámci WTO“.

Ukrajina v minulém týdnu sdělila, že v rámci dohody s EU o zrušení embarga vytvoří systém licencí, který má zabránit narušení trhu v pěti sousedních členských státech.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.