ČEPS kupuje provozovatele přepravní soustavy pro zemní plyn v ČR

Zástupci ČEPS, a.s., podepsali 29. září 2023 kupní smlouvu na nákup společnosti NET4GAS Holdings. Ta vlastní firmu NET4GAS, která je výlučným držitelem licence pro přepravu plynu přes české území. Nákup ve středu 27. 9. 2023 schválila Vláda České republiky, dokončení transakce podléhá souhlasu regulačních orgánů.

Součástí NET4GAS Holdings jsou společnosti NET4GAS a BRAWA. NET4GAS, s.r.o., je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice. V minulosti přepravovala soustava společnosti NET4GAS okolo 45 miliard m3 zemního plynu ročně, z toho cca 8 miliard m3 pro domácí spotřebu. Firma provozuje téměř 4 000 km plynovodů, tři hraniční předávací stanice (na Slovensko, do Německa a Polska), pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic na rozhraní s vnitrostátní distribucí plynu. BRAWA, a. s., pak vlastní plynovod Gazela, který spojuje Německo a vede přes české území od severočeského přechodu Brandov do Bavorska.

„Sjednaná kupní cena je složena ze dvou částí – první část ve výši 3 mld. Kč bude uhrazena při dokončení transakce. Druhou část ČEPS zaplatí v případě splnění ekonomických výkonnostních parametrů NET4GAS ve dvou splátkách, a to do výše maximálně 2 mld. Kč. Transakce bude hrazena z vlastních zdrojů společnosti,“ uvádí Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

„Že je smluvená kupní cena spravedlivá, jsme si nechali potvrdit třemi znaleckými posudky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Energetika může být i zneužívána jako zbraň. Za společnost NET4GAS není náhrada, jestliže chceme do České republiky dovážet plyn a zajistit energetickou bezpečnost naší země. To je důvod, proč jsme se k této transakci rozhodli,“ doplňuje ministr Jozef Síkela.

Soustava NET4GAS bude hrát významnou roli při přechodu na nízkoemisní energetické zdroje v následujících letech, kdy dojde k odklonu od uhlí a zvýšení spotřeby plynu z důvodu výstavby paroplynových elektráren. Navíc by přepravní soustava společnosti NET4GAS měla být důležitou součástí vodíkového koridoru, plánovaného pro přepravu až 16 miliard metrů krychlových vodíku ročně z Ukrajiny přes Slovensko a Českou republiku do Německa. Společnost NET4GAS má navíc možnost získat finanční příspěvek na investice do projektu z Evropské komise. V tomto úsilí má podporu i Ministerstva průmyslu a obchodu.

V roce 2024 skončí smlouva o tranzitu plynu z Ruska přes Ukrajinu. Pokud nebude obnovena, mohly by státy jako Slovensko, Rakousko a Maďarsko obstarávat dodávky plynu přes Českou republiku. „Vzhledem k proměně, kterou prochází evropská energetika, je důležité, aby stát měl možnost podporovat průběh nutných změn a realizaci nových projektů. NET4GAS zajišťuje mezinárodní tranzit, tedy přepravu plynu pro zákazníky přes Českou republiku a do ní. Proto je pro nás tato infrastruktura tak klíčová,“ říká ministr Síkela s tím, že nákup NET4GAS je investice do energetické bezpečnosti České republiky, investice, která pomůže dalšímu rozvoji české energetiky.

Koupě firmy NET4GAS je dalším krokem ke zvýšení energetické nezávislosti České republiky. Již v minulosti stát ve spolupráci se společností ČEZ získal kapacitu v LNG terminálu v Nizozemsku, která pokryje až 40 % roční spotřeby plynu. Kromě toho stát prostřednictvím ČEPS zakoupil šest plynových zásobníků, které pokryjí přibližně 45 % spotřeby plynu během zimního období.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (29.09.2023)

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ DEED

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.