Německo se dvoří středoasijským zemím

Německo chce prohloubit partnerství s pěti bývalými sovětskými republikami Střední Asie.

Kancléř Olaf Scholz a ministryně zahraničí Annalena Baerbocková se v Berlíně minulý týden poprvé sešli na summitu s hlavami států Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu, informovala německá Tagesschau.

Představitelé států zdůraznili „svůj cíl posílit energetickou bezpečnost a vytvořit alternativní trasy dodávek energie“. Cílem je obejít silnou závislost na dodávkách plynu a ropy například z Ruska. Kancléř Scholz a prezidenti Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu, jakož i předseda lidové rady Turkmenistánu se po jednání dohodli na zlepšení dopravních a tranzitních tras obecně.

Středoasijské vlády uvítaly iniciativy EU v oblasti vody, energetiky a změny klimatu a strategii EU Global Gateway. Ty jsou plánovány jako alternativa k čínské iniciativě Hedvábné stezky a mají tyto země těsněji propojit s Evropou. Scholz ujistil pět vlád, že Německo bude tyto iniciativy podporovat státními příspěvky a příspěvky EU. Na druhou stranu jsou pro Německo zajímavá ložiska surovin ve středoasijských státech. Například Kazachstán jako hospodářsky nejsilnější země regionu již nyní zásobuje ropou rafinerii ve Schwedtu v Braniborsku a kompenzuje tak omezení ruských dodávek. Kazachstán má však také uran, železnou rudu, zinek, měď nebo zlato a je považován za potenciálního partnera pro výrobu vodíku, který se získává z obnovitelných zdrojů energie.

Nová geopolitická realita a reformy

Jak se dočteme v prohlášení ze summitu, hlavy středoasijských států nastínily, jak vidí proces socioekonomických a politických reformních snah ve svých zemích. Kancléř informoval o reformách, které již probíhají a byly zahájeny v Německu s cílem přizpůsobit se nové geopolitické realitě, se zvláštním důrazem na obranu, energetiku a energetickou bezpečnost a migraci. Kancléř zopakoval, že Německo je připraveno podporovat reformy ve Střední Asii prostřednictvím budování institucionálních kapacit, výměny odborníků a projektů.

Vedoucí představitelé zdůraznili potřebu posílit ideové workshopy s organizacemi občanské společnosti, zintenzivnit kulturní a vzdělávací spolupráci, včetně spolupráce v oblasti výzkumu a ochrany historických a památkových objektů, posílit vztahy v oblasti vysokoškolského vzdělávání a vědy prostřednictvím výměn vysokoškolských pracovníků a výzkumných pracovníků a podpořit možnosti odborného vzdělávání a přípravy.

Hlavy států budou i nadále podporovat výuku němčiny v příslušných vzdělávacích institucích partnerské země, např. prostřednictvím programů Goethe-Institutu, jeho jazykových center a více než 50 škol PASCH. Celkem se v regionu učí němčinu více než 500 000 žáků.

Další setkání tohoto formátu se má odehrát v příštím roce ve Střední Asii.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.