Vnímání největších rizik budoucnosti se liší podle zeměpisu

Svět se shoduje na riziku změny klimatu, pořadí dalších rizik a jejich urgence jsou ale v jednotlivých částech světa velmi odlišné.

Nová zpráva pojišťovnické firmy AXA o budoucích rizicích nabídla pořadí rizik, kterým podle expertů a veřejnosti z různých částí světa čelí svět. Za rok 2023 se do pěti největších rizik celosvětově dostaly: změna klimatu, rizika kybernetické bezpečnosti, geopolitická nestabilita, rizika spojená s umělou inteligencí a velkými daty a energetická rizika. AXA zprávu vydává od roku 2014 a letos do ní zahrnula více než 25 tisíc respondentů z řad expertů i veřejnosti ve čtyřech světových regionech.

V letošním roce se poprvé dostala na čtvrté místo rizika spojená s využíváním umělé inteligence, uvádí zpráva, 64 % odborníků na rizika a 70 % veřejnosti se domnívá, že by mělo dojít k přerušení výzkumu v oblasti umělé inteligence a dalších převratných technologií. Nejčastěji uváděným důvodem byla existenciální hrozba pro lidstvo.

Na druhé místo světových rizik se dostala otázka kyberbezpečnosti, která je úzce provázaná s otázkami geopolitické stability. Na prvním místě je mezi odborníky i v široké veřejnost opěr změna klimatu. V letošním roce se nicméně nižší procento odborníků vyjádřilo, že se jedná o hlavní riziko. Na změně klimatu jako hlavním riziku se shodli experti i veřejnost ze všech světových regionů.

Ohledně připravenosti úřadů reagovat na rizika převládal mezi experty pesimismus. Pouze 7 % odborníků si například myslí, že úřady jsou na riziko AI připraveny, což je nejméně ze všech rizik v průzkumu. Pouze 15 % z nich si myslí, že jsou připraveny na klimatickou změnu: v Evropě je to 10 % a v Americe 9 % z nich.

Většina lidí (60 %) souhlasila s tvrzením, že společnost nemůže pokročit bez riskování. Ještě výraznější většina odborníků (67 %) a veřejnosti (69 %) se domnívá, že disponujeme vším, co je třeba k boji s budoucími riziky a k jejich zvládání.

Zpráva ukázala poměrně výrazné rozdíly ve vnímání desítky největších rizik podle geografických regionů světa:

 

Zpráva AXA Budoucí rizika 2023 také ukazuje, jak se vnímání rizik budoucnosti mění podle mínění expertů a podle veřejnosti (a také s ohledem na čtyři vybrané regiony světa).

Další informace zde (anglicky).

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.