Zpráva: Česko patří mezi velké spotřebitele alkoholu

Zvláště vysoká spotřeba alkoholu je spojována s negativními dopady na zdraví a zdravotní výdaje.

Nová zpráva OECD se věnovala otázkám zdraví. V kapitole spotřeba alkoholu, kterou OECD měří prostřednictvím prodejů, se v zemích OECD mezi roky 2011 a 2021 snížila spotřeba o 0,3 procentních bodů. V roce 2021 činila 8,6 litrů na osobu.

K největším konzumentům alkoholu patří Lotyšsko a Litva, kde v roce 2021 připadlo na osobu celkem 12 litrů alkoholu za rok. Česko, Estonsko a Rakousko jsou mezi dalšími zeměmi s vysokou mírou spotřeby, a to kolem 11 litrů na osobu a rok. Na Slovensku se pije o něco méně, a to 9,6 litrů na osobu. Naopak země jako jsou Turecko, Kostarika, Izrael nebo Kolumbie vykazovaly nízkou spotřebu alkoholu, a to jenom 5 litrů ročně na osobu.

Z přidružených zemí OECD patří Bulharsko a Rumunsko k zemím s vysokou spotřebou. Jedná se o 11 litrů na osobu. Naopak v Indonésii, Indii a v Číně je spotřeba nízká, jen na 5 litrech na osobu.

K zemím, kde se za deset let nejvíce snížila spotřeba, patří podle OECD Irsko a Litva (o dva litry méně). Naopak více se začalo pít v Lotyšsku (o dva litry více), v Mexiku, Norsku, Bulharsku a Rumunsku (jeden litr).

Zpráva OECD také uvedla, že národní statistiky často nesledují těžké epizodické pití alkoholu a další škodlivé vzorce spotřeby.  Podle OECD a jejích čísel z roku 2019 se k těžkému epizodickému pití aspoň jednou za měsíc přiznalo 19 % lidé z celkem 29 členských zemí.  Přitom platí, že v této oblasti platí velké rozdíly mezi zeměmi, jak ukazuje následující graf:

OECD uvedla, že spotřeba alkoholu má negativní dopady na lidské zdraví. V případě vysoké spotřeby se jedná o srdečné onemocnění, cirhozu jater a některé typy rakoviny. Nicméně i uměrná spotřeba s sebou nese zdravotní rizika. Alkohol ale způsobuje také dopravní nehody a nehody vůbec a má negativní dopady na lidskou psychiku. V průměru směřuje 2,4 % zdravotních výdajů v zemích OECD na problémy spojené s alkoholem. V některých zemích může jít i o až 4 % zdravotních výdajů.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.