Reálné mzdy klesají navzdory ziskům, které překonávají inflaci

Podle nových čísel Evropské odborové konfederace letos Česko zaznamenalo jeden nejvyšších poklesů reálných mezd a zároveň jeden z nejvyšších růstů reálných zisků v EU.

Podle nového výzkumu Evropské odborové konfederace (EOK, anglicky ETUC) reálné mzdy evropských zaměstnanců stále klesají, přestože korporace dosahují zisků vyšších než inflace. V celé Evropské unii se letos hodnota mezd po zohlednění inflace snížila. Naproti tomu zisky podniků se reálně zvýšily téměř o 2 %. Reálné mzdy klesají, zatímco reálné zisky rostou v devíti členských státech, včetně Německa, Francie a Itálie. V dalších deseti členských státech je růst reálných zisků vyšší než růst reálných mezd. Největší nárůst reálných zisků byl zaznamenán na Slovensku (+8 %) a v Rumunsku (+7 %), kde je růst reálných mezd záporný. K největšímu poklesu reálných mezd došlo v Česku (-5 %) a Itálii (-2 %), kde zisky v reálném vyjádření vzrostly.

Členské státy, kde reálné mzdy klesají, přestože reálné zisky rostou:

EOK zveřejňuje tuto analýzu před tím, než ve středu odpoledne v Evropském parlamentu představí svůj evropský volební manifest “Zajistit spravedlivou dohodu pro pracovníky”.

Čísla ukazují, jak jsou pracující lidé stále nuceni platit za inflační krizi způsobenou především korporacemi, které využívají problémů s dodávkami ke zvýšení svých ziskových marží. Podíl na zisku se v celé EU od začátku pandemie zvýšil o 4 % a výplaty dividend akcionářům rostou v celé EU až 13krát rychleji než mzdy. Mezitím se v celé EU již třetí rok po sobě zvýšila dětská chudoba, protože ceny nejzákladnějších potravin stále rostou až sedmkrát rychleji než mzdy.

Manifest EOK k evropským volbám vyzývá politiky, aby podpořili následující politiky:

  •  Windfall daně z nadměrných zisků, které způsobily inflaci.
  • Revize směrnic o veřejných zakázkách, která podmiňuje přístup podniků k veřejným prostředkům dodržováním práva na mzdy z kolektivní smlouvy.
  • Ambiciózní transpozice směrnice o přiměřených minimálních mzdách na národní úrovni, jejímž cílem je 80% pokrytí kolektivním vyjednáváním v každém členském státě.

Generální tajemnice ETUC Esther Lynch uvedla: “Od pandemie se mzdy evropských pracovníků snižují, přestože zisky podniků rostou. Generální ředitelé a akcionáři bohatnou, zatímco lidé pracující dlouhé hodiny v těžkých zaměstnáních bojují o to, aby uživili své rodiny a zahřáli své domovy. Přesto mnozí politici nechali pracující lidi zaplatit za tuto krizi. Evropské volby musí být bodem zvratu. Je čas na politiku, která se bude zabývat hlavní příčinou této krize – chamtivostí podniků – a zajistí spravedlivou dohodu pro pracující lidi. Vyzýváme demokratické evropské politické strany, aby zajistily, že krajní pravice nedostane příležitost zneužít rostoucího hněvu. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je nabídnout skutečná řešení krize životních nákladů a začít budovat Evropu založenou na skvělých pracovních místech a vysoké životní úrovni pro všechny.”

Ilustrační foto: ETUC

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.