EU: Dohoda o reformě trhu s plynem má řešit energetickou bezpečnost a změnu klimatu

Poslanci Evropského parlamentu a španělské předsednictví Rady se v úterý dohodli na plánech, které mají usnadnit zavádění obnovitelných a nízkouhlíkových plynů, včetně vodíku, na trh EU s plynem.

Cílem nové směrnice je dekarbonizovat energetický sektor EU zvýšením výroby obnovitelných plynů a vodíku a usnadněním jejich integrace do energetických sítí EU, informuje portál Evropského parlamentu. Pomůže také zajistit dodávky energie, aby se řešila změna klimatu i narušení toků plynu způsobené ruskou agresí na Ukrajině. Během jednání poslanci EP prosazovali důrazná opatření týkající se transparentnosti cen, práva spotřebitelů na řádnou informovanost a podpory zranitelných spotřebitelů s cílem chránit ty, kteří jsou během energetické transformace ohroženi energetickou chudobou. Členské státy budou povinny přijmout opatření, která zabrání odpojování od sítě. Poslanci EP rovněž zajistili jasné a spravedlivé ceny za obnovitelné a nízkouhlíkové zdroje plynu a konzistentní dodávky energie během přechodu.

Členské státy rozhodnou, zda provozovatelé sítí pro vodík, zemní plyn a elektřinu mohou patřit pod stejnou společnost. Zatímco standardním scénářem bude právní horizontální oddělení – právní separace –, členské státy mohou na základě veřejně přístupné analýzy nákladů a přínosů udělit výjimky.

„Dosáhli jsme toho, že se do centra rozvoje evropského trhu s vodíkem dostanou těžko dekarbonizovatelná odvětví, jako je ocelářský a chemický průmysl,“ uvedl europoslanec Jens Geier (S&D, Německo). „To umožní postupné vyřazení fosilních paliv z průmyslu, zajistí evropskou konkurenceschopnost a zachová pracovní místa v udržitelném hospodářství. Investiční překážky v návrhu Komise, které by zpomalily náběh vodíku, byly odstraněny. Místo toho budou pravidla pro oddělení provozovatelů vodíkových sítí odpovídat osvědčeným postupům na trhu s plynem a elektřinou,“ dodal.

Aby se směrnice stala zákonem, musí ji nyní formálně schválit Parlament a Rada. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude o spisu hlasovat na jedné z nadcházejících schůzí. Poslanci EP souběžně jednají o samostatném právním předpisu, nařízení o trhu s plynem, o němž se 8. prosince uskuteční další kolo jednání s členskými státy.

Další detaily najdete v tiskové zprávě.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.