Čeští zemědělci podpořili včerejší protesty německých kolegů

Němečtí zemědělci čelí podobným problémům jako čeští: škrtům v dotačních podporách, růstu cen energií a levným dovozům ze zahraničí. V ČR i v Německu to ohrožuje potravinovou bezpečnost.

Agrární komora České republiky podporuje protesty německých zemědělců proti plánovaným škrtům v dotacích a daňových úlevách, kterým čelí i farmáři v Česku. Největší česká zemědělská organizace se proto sejde se zástupci Svazu německých zemědělců DBV, jenž organizuje blokády zemědělskou technikou na hranicích a další akce, ohledně koordinace společných požadavků. Aktuální situaci projedná ve středu také prezidium Agrární komory ČR a zváží další kroky. O protestech mluví i čeští zemědělci.

„Bedlivě situaci v Německu sledujeme a jsme s tamními zemědělci stoprocentně solidární. Potýkají se totiž s podobnými problémy jako naši chovatelé a pěstitelé. Čelí škrtům v dotačních podporách pro tento náročný obor, rostoucím nákladům na energie, které prodražují výrobu potravin, zatímco jejich příjmy klesají, a zároveň levným dovozům zahraniční produkce a mnoha dalším potížím. Naším společným cílem je důstojné, spravedlivé a životaschopné zemědělství. Nic víc nechceme a dokud to vlády nepochopí a neuznají agrární sektor za strategický, bude ohrožena samotná existence zemědělců, a tím i potravinová bezpečnost obou našich zemí. Není možné na zemědělce neustále klást nové požadavky a omezení, které jinde ve světě nejsou, otevírat trh bezcelním dovozům, a přitom házet přes palubu místní zemědělce. Jen škrtat a vycházet slepě vstříc environmentálním ambicím bez dopadových studií nikdy nepovede k ničemu dobrému,“ říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Doležal dále zdůraznil, že zemědělci nejen v Německu nebo Česku by uvítali zásadní změnu zemědělské politiky a dotací v EU, které charakterizuje přebujelá byrokracie.

Podle Agrární komory ČR je d louhodobým problémem domácích chovatelů i pěstitelů růst nákladů na produkci a klesající výkupní ceny, které si i u základních polních plodin dostávají pod hranici rentability. Navíc současná pravidla akruální zemědělské politiky EU neodpovídají nově vzniklé situaci díky válce na Ukrajině. Přesto se podlení zemědělci musí řídit.

Konkrétně k řešení dovozů zemědělských komodit z Ukrajiny, které přes původní záměr Evropské komise ulehčit Ukrajině vývoz k tradičním odběratelům končí na evropském trhu, vyzvaly ve společném komuniké Agrární komora ČR, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, polská Krajowa Rada Izb Rolniczych a maďarská Nemzeti Agrárgazdasági Kamara po jednání 7. a 8. prosince 2023 ve slovenském Štrbském Plesu.

Agrární komora České republiky sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Prosazuje a obhajuje oprávněné zájmy svých členů už třicet let. Její členové produkují přes 80 procent veškerých komodit a obhospodařují více než 1,4 milionu hektarů zemědělské půdy. AK ČR má téměř tři tisíce členů, což zahrnuje kolem tisíce soukromě hospodařících rolníků, a zbytek tvoří zemědělské organizace. V tomto počtu nejsou zahrnuti členové 32 profesních svazů, sdružení a unií, v nichž se příslušnost podnikatelů překrývá a které rovněž sdružuje AK ČR.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.