EU: Fluorované plyny budou úplně vyřazeny do roku 2050

Evropský parlament v úterý schválil nová pravidla pro minimalizaci emisí silných skleníkových plynů v souladu s cíli EU a celosvětovými cíli v oblasti klimatu.

Europoslanci schválili předběžnou dohodu s Radou o dalším snižování emisí fluorovaných plynů. Nový právní předpis předpokládá úplné vyřazení částečně fluorovaných uhlovodíků do roku 2050 a představuje harmonogram snižování kvót na částečně fluorované uhlovodíky v letech 2024 až 2049. Zavádí zákaz uvádět na trh EU výrobky obsahující fluorované plyny, a navrhuje konkrétní termíny pro postupné ukončení používání fluorovaných plynů v oblastech, kde je technicky a ekonomicky proveditelný přechod na alternativy, jako jsou chladící zařízení pro domácnosti, klimatizace a tepelná čerpadla.

Prohlášení zpravodajů

Zpravodaj Bas Eickhout (Greens/EFA, NL) řekl: „Ukončení používání fluorovaných plynů je zásadní nejen proto, že tyto plyny jsou mimořádně škodlivé pro klima, ale také proto, že průmyslu poskytujeme přehlednost a investiční jistotu. Evropské společnosti již stojí v čele vývoje čistých alternativ k fluorovaným plynům. Tento právní předpis tak bude prospěšný pro klima i evropské hospodářství.“

Zpravodajka Jessica Polfjärdová (EPP, SE) uvedla: „Zastavení emisí látek poškozujících ozonovou vrstvu je klíčové pro prevenci nepříznivých účinků na zdraví a životní prostředí v důsledku poškozené ozonové vrstvy a přispívá k úsporám skleníkových plynů v souladu s klimatickým cílem Evropské unie.“

Další postup

Právní návrhy budou muset být ještě formálně schváleny Radou. Následně budou zveřejněním v Úředním věstníku EU.

Redakčně zkráceno, upraveno, zdroj: Evropský parlament.

Záznam z rozpravy je k dispozici zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.