Čínský vicepremiér vyzývá k solidaritě mezi zeměmi Jihu a posílení spolupráce

Čínský vicepremiér Liou Kuo-čung na summitu zemí G77+Čína vyzval k jednotě mezi zeměmi Jihu a avizoval zájem na prohloubení vzájemné spolupráce.

Skupina 77 (G77) při Organizaci spojených národů (OSN) je koalice rozvojových zemí, jejímž cílem je prosazovat kolektivní ekonomické zájmy svých členů a vytvořit posílenou společnou vyjednávací kapacitu v OSN. Setkání G77+Čína je pak největší koordinační skupinou zemí v rámci OSN. Fórum v současné době tvoří 134 členských zemí, stále se však prezentuje jako jako G77+Čína, což byl původní počet sdružených zemí a představuje 80 % světové populace. Od svého založení v roce 1964 je považováno za mocný mechanismus v rámci OSN. Skupina 77 plus Čína (G77+Čína) se letos schází v ugandské Kampale na summitu, jehož cílem je podpořit solidaritu mezi zeměmi Jihu a obecně také vzájemná podpora.

Ve svém projevu na zasedání třetího summitu zemí Jihu Skupiny 77 a Číny vicepremiér Číny apeluje na solidaritu mezi zeměmi Jihu. Liou Kuo-čung uvedl, že “kolektivní vzestup” zemí Jihu je “nezastavitelný”, dopad starého “mezinárodního ekonomického a politického řádu však zůstává”. Liou proklamuje, že Čína je ochotna spolupracovat se zeměmi Jihu “v širším rozsahu a ve více oblastech”. Vzestup globálního Jihu se stal jedním z výrazných fenoménů 21. století. Na mezinárodní úrovni země Jihu zvýšily svůj hlas a politický vliv díky aktivní účasti na globálních záležitostech. Hovoří se i o přesunu geoekonomického centra z globálního Severu na globální Jih, který na světové scéně hraje stále větší roli. Jednotlivé země postupují v hnutí za nezávislost, vykazují větší strategickou autonomii a chtějí se výrazněji zařadit mezi ty, kdo určují „pravidla hry“. Jejich rozvoj je patrný i z ekonomického úhlu pohledu, kdy se tyto rozvíjející se země podílejí na globálním hospodářském růstu až 80 procenty. Kromě čínských představitelů k posílení vlivu Jihu vyzývají i další představitelé.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.