Index CPI: korupce zůstává vysoká, nejlepší pozice zaujímají severské země

Index CPI byl zaveden v roce 1995 jako globální ukazatel, který měří vnímání korupce ve veřejném sektoru na celém světě. Vysoké skóre země naznačuje nízkou náchylnost ke korupci.

Organizace Transparency International měří vnímání korupce ve veřejném sektoru podle 13 zdrojů dat, včetně Světové banky, Světového ekonomického fóra a soukromých rizikových a poradenských společností. Hodnotí 180 zemí a území na stupnici od “vysoce zkorumpované” po “velmi čisté”. V současnosti se index korupce CPI měří u 180 zemí. Hodnocení jednotlivých zemí provádějí odborníci z akademické a podnikatelské sféry. Index CPI pro rok 2023 potvrzuje, že korupce zůstává celosvětovým problémem a v porovnání s předchozím rokem nelze celkově pozorovat žádné výrazné zlepšení. Více než dvě třetiny analyzovaných zemí stále nedosáhly ani 50 z maximálních možných 100 bodů.

Celosvětový průměr zůstal již dvanáctý rok po sobě na hodnotě 43 bodů. V čele indexu se již šestý rok po sobě umístilo Dánsko s nejvyšším počtem bodů 90. Následovalo Finsko s 87 body a Nový Zéland s 85 body. V první desítce se dále umístily Norsko, Singapur, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Německo a Lucembursko. Na opačném konci žebříčku je znovu Somálsko s nejslabším skóre 11 bodů. Následovaly Jižní Súdán, Sýrie a Venezuela s 13 body, Jemen s 16 body a Rovníková Guinea, Haiti, Severní Korea a Nikaragua s po 17 body. Spojené státy zůstaly beze změny se skóre 69, což je řadí na 24. místo. Skóre Ruska se snížilo na 26 bodů. Transparency International k tomuto uvedla, že “všudypřítomná kontrola ruské vlády nad veřejnými institucemi usnadňuje rozsáhlé zneužívání moci bez odpovědnosti”, zatímco nezávislost soudů se snižuje.

Které problémy jsou vnímány jako nejvážnější? Například Švýcarsko se v žebříčku vnímání korupce ve veřejném sektoru (CPI) organizace Transparency International za rok 2023 umístilo na šestém místě, když získalo 82 bodů ze 100 možných a podle organizace nedosáhlo v boji proti korupci žádného pokroku. A to i přesto, že si oproti předchozímu roku polepšilo o jedno místo. Nedostatky jsou prý patrné zejména v boji proti praní špinavých peněz, korupci v soukromém sektoru, stíhání firem a ochraně oznamovatelů korupce. Švýcarsko by podle Transparency mělo zlepšit řešení střetu zájmů a regulaci lobbingu na všech třech federálních úrovních. Mezi známé případy korupce v alpské zemi patří kauza ve městě Biel/Bienne, kde jsou zaměstnanci migračního úřadu podezřelí z toho, že vydávali povolení k pobytu výměnou za peníze a sexuální akty.” Největším problémem ve Švýcarsku je však prý kamarádíčkování, tedy “konexe a s nimi spojené střety zájmů”. Česko si velmi mírně polepšilo, země získala 57 bodů ze 100 možných, zatímco v roce 2022 to bylo 56 bodů. Podle Transparency je však v ČR problémem absence výrazného pokroku v řešení korupce v této zemi “dlouhodobou absencí účinné strategie ze strany této i minulých vlád”.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.