Klíčovým úkolem BRICSu je najít nové paradigma rozvoje pro sebe i svět

Skupina by měla naleznout novou vizi rozvoje, inkluzivních společností a odstranit vnitřní politické rozdíly v seskupení.

Země skupiny BRICS se scházejí po desáté a budou moci nabídnout novou vizi skupiny, napsala Karin Costa Vazquezová pro Al Jazeeru.

Velké rostoucí trhy Indie, Číny, Brazílie a Ruska se svým celkovým růstem 8 % v roce 2001 a globálním HDP v hodnotě 22,4 % v roce 2017 si vedly lépe, než předpokládal ekonom Goldman Sachs Jim O´Neil, když psal o této skupině před skoro 20 lety. V roce 2009 se konal první summit BRICSu a následně se přidala Jižní Afrika. Těchto pět zemí se hlásilo k myšlence najít alternativu k brettonwoodskému systému, který je ovládán Západem. BRICS udělal konkrétní kroky v podobě Nové rozvojové banky a společného rezervního uspořádání.

Na letošním 10. summitu skupiny je třeba najít odpovědi na tři problémy ohledně budoucnosti, míní autorka. První: nové paradigma rozvoje, druhý: vytvoření efektivních a udržitelných finančních mechanismů a třetí: vyřešení politických rozdílů uvnitř skupiny.

BRICS v kontextu obchodních konfliktů

Kontextem summitu je rostoucí zhoršení hospodářských vztahů mezi Čínou a USA, které se už projevuje vzájemným uvalováním cel ve stylu oko za oko. V situaci, kdy jsou zde obchodní výzvy mezi Čínou a USA a také hospodářské zpomalení EU, má BRICS příležitost expandovat obchodní vazby uvnitř seskupení a dát tak energii globálnímu růstu.

Čína bude muset hledat alternativní trhy za ten americký pro svoje exporty v hodnotě 462 miliard dolarů i za importy z USA v hodnotě 115 miliard.  Zlepšení vztahů mezi Čínou a Indií je jednou z možností řešení, další příležitost má Brazílie ve vztahu k čínskému trhu, a především vývozu brazilské sóji anebo mraženého vepřového masa.

Vedle toho se musí seskupení pokusit o to, definovat svoji strategii vůči rozvojovým zemím a rozvíjejícím se trhům, včetně větší zainteresovanosti v Africe.

Skutečnost, že dva projekty – ten indicko-japonský Koridor růstu a čínský projekt Pásma a stezky v Africe – vedou země BRICSu, by se měla pozitivně využít a posílit praktické spojnice mezi skupinou a rozvojový světem.

Další otázkou je vytvoření inkluzivnějších společností. Skupina poprvé bude adresovat genderové nerovnosti a je zde také návrh založit centrum pro očkování proti nemocem.  Všech pět zemí má svoje zkušenosti v boji proti nerovnostem, takže důraz na tento problém by se mohl stát jádrem nového paradigmatu pro BRICS.

Nové finance a budoucnost

Nová rozvojová banka BRICSu představuje konkrétní příklad toho, jak se toto nové paradigma rozvoje pro BRICS utváří.  Třetí vlna projektů, které banka podporuje, byla odsouhlasena v květnu a dál rozšiřuje celkový záběr aktivit banky. Jedná se o oblasti jako je městský rozvoj nebo dodávky vody a sanitace.

Banka by také mohla vyvinout takové finanční stimuly, které by státům daly možnost lepší a udržitelné praxe pro lepší výsledky rozvoje.  Mělo by jít o to, změnit enviromentální a sociální standardy mezinárodní finanční architektury dneška. Je také příležitost další spolupráce v Africe, píše autorka. Například s ohledem na ambiciózní dohody o bezcelní zóně.  Banka by mohla sehrát kritickou roli pro financování infrastrukturních projektů.

BRICS je primární platformou pro spolupráci na bázi Jih-Jih s potvrzeným cílem multipolárního světa, respektu k suverenitě a k demokratickým rozhodnutím. Všech pět zemí dokáže svojí spolupráci prohloubit, pokud se jim povede najít odpovědi na problematické body vzájemných vztahů či kolektivně. Jde o napětí ohledně Jihočínského moře, spor mezi Indií a Čínou o Doklam.

BRICS není o síle jednotlivých zemí, ale o pragmatickém vztahu, který spojuje vliv svých členů ke společným cílům. Každá z těchto zemí má zájem na tom, aby BRICS zůstal zachován.  Podle autorky zde jsou alternativy v podobě IBSA (Indie, Brazílie a Jižní Afrika) a Šanghajské organizace pro spolupráci jako počáteční platformy pro dialog o zájmech ve vlastním BRICSu.

Vytvoření silné identity skupiny BRICS je pragmatickou formou spolupráce, a nakonec udrží země pohromadě v delší perspektivě.

Články zveřejněné v sekci Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.