Rusko mění daňovou soustavu. Zdaní víc ropu a nerostný průmysl, podpoří malý a střední byznys a IT

Úpravy daňové soustavy jsou součástí snah vlády o zvýšení stability a obnovení spravedlnosti.

Ruská vláda připravila nový zákon, který upravuje daňovou soustavu Ruské federace. Návrh už prošel prvním čtením ve Státní Dumě. Zákon obsahuje korekce a vyjasnění konkrétních parametrů daně z těžby nerostných surovin a daně z přidané hodnoty z těžby uhlovodíků. Do ruského rozpočtu by se tak mělo dostat dalších 237 miliard rublů za rok.

Na ministerstvu financí věří v to, že tento krok sníží deficit státního rozpočtu, což je také postoj premiéra Michaila Misuština.

Podle expertů je jedním z hlavních problémů ruské ekonomiky nerovnoměrná distribuce kapitálu. V některých oblastech jsou přebytky, které se pak stávají dividendami, protože další investice odvětví nepotřebuje. V jiných oblastech zase investice zcela chybí. Finance se nepřelévají z jednoho sektoru do druhého. Namísto toho peníze směřují za hranice, do offshorů.

Úpravy daňové soustavy jsou součástí snah vlády o zvýšení stability a obnovení spravedlnosti v zemi, k čemuž vyzval prezident Vladimir Putin. Už v červnu letošního roku prezident řekl, že nynější daňový systém Ruska nevypadá spravedlivě.

Podobně se pak Putin vyjádřil 23. září na jednání se členy Rady federace, kde prezident řekl, že zvýšení daně z příjmů pro bohaté má mravní opodstatnění. Putin v rámci jednání s ruskými senátory dále slíbil, že dojde ke každoroční valorizaci mateřského kapitálu a zvýšení penzí, které se pohybují pod úrovní minimální mzdy, protože to je protiústavní stav.

Úpravy daňového systému Ruska mají souvislost s expresními kroky vlády, které podpořily občany v době pandemie koronavirem. Tato podpora nebyla zadarmo.  Například jen snížení pojistného, jeho odklady a odpisy daní stály státní rozpočet Ruska kolem jednoho bilionu rublů. K tomu, aby se uvolnil tlak na rozpočet už vláda využila také další nástroje, kupříkladu dluhopisy, prostředky z Fondu národního blahobytu nebo optimalizaci výdajů.

Od 1. ledna by v Rusku měla vyrůst daň z těžby nerostných surovin celkem 3,5krát pro metalurgický průmysl a pro výrobce hnojiv. Dále pak nový zákon počítá s tím, že zruší daň z těžby nerostných surovin pro producenty ropy a zdanění převede do daně z přidané hodnoty z těžby uhlovodíků. Dnes totiž v Rusku není neobvyklé, že výnosný ropný vrt s obrovskými rezervami je zdaněn jako vrt starý. To pro stát vede k obrovským ztrátám, někdy stovkám miliard rublů. Nová daň by měla přinést řešení tím, že sníží zátěž pro opravdu stará nerentabilní ropná pole (ale zdaní ta nová a výnosná). Rozpočtu to má přinést dalších 97,3 miliard rublů již v roce 2021.

Větší daně budou platit nejenom těžaři. Například dojde k revizi dohod o zabránění dvojího zdanění, což povede ke zvýšení daní z dividend. Problémem totiž je, že těchto dohod využívají nikoliv občané jiných zemí či zahraniční firmy, ale ruští podnikatelé, kteří tak vyváží ze země kapitál. Zvýšení daně z příjmu pro bohatší (s příjmy nad 5 milionů rublů) má přinést rozpočtu celkem 190 miliard rublů. Daň se z 13 % zvýší na 15 %.  Ministerstvo financí pak ještě plánuje zvýšit daň z tabákových výrobků na 20 %.

Malý a střední byznys v Rusku by měl naopak začít platit menší daně. Snížení plateb pojistného pro malý a střední byznys zavedla ruská vláda v souvislosti s pandemickou krizí v ekonomice. Nyní bylo rozhodnuto, že se bude jednat o stálý jev i po jejím skončení. Vláda tak poprvé stimuluje byznys prostřednictvím snížení fiskálního tlaku. Další snížení daní se v rámci ekonomického stimulu v Rusku týká IT společností. Vláda jim sníží daň ze zisku z 20 % na 3 % (tedy skoro sedmkrát).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.