Očkování je veřejný statek, ne produkt korporací

Bývalý premiér Řecké republiky Alexis Tsipras míní, že EU by měla získat patenty na výrobu vakcín a zajistit tak dost vakcín pro členské země i další, kdo je potřebují.

V celosvětovém boji proti pandemii koronaviru vědci v drtivé většině splnili svou úlohu: bezprecedentní kolektivní úsilí o dekódování viru, vzdělávání veřejnosti a vývoj vakcín přinesly konec krize na dohled.

Nyní nastal čas, aby politici přešli od politiky „byznys jako vždycky“ a strachu z narušování firemních zájmů a postarali se o to, že tuto příležitost nepromarníme. Politická rozhodnutí, která nyní činíme, jsou otázkou života a smrti.

Tváří v tvář možnostem vážného nedostatku očkovacích látek, kdy firmy nyní snižují nebo zpožďují dodávky, musí Evropský unie naléhavě přehodnotit svůj přístup. Některé země EU se již nyní snaží získat vakcíny na národní úrovni, čímž porušují své závazky vůči EU.

Evropská strategie, které znamená závislost na kapacitě a na obchodních plánech několika farmaceutických společností na vývoji vakcín pro celou svou populaci, byla vždy slabá prakticky i principiálně.

Teď jsme v bodě, kdy nejpotřebnější a nejcennější výrobek na světě, jehož výzkum a vývoj byl z velké části financován evropskými daňovými poplatníky, nemůže být co nejlépe distribuován kvůli firemním prioritám a přirozeně omezeným výrobním kapacitám farmaceutických společností, které ho vyvinuly.

Tato situace nemůže pokračovat.

Existuje celá řada farmaceutických společností EU s výrobními zařízeními v EU i mimo ni, které by mohly společně vyrábět vakcíny a přispívat k tomuto úsilí.

Evropská unie by měla zajistit co nejvíce licencí na výrobu očkovacích látek a co nejvíce výrobních linek a získat příslušné patenty k vytvoření evropského patentového fondu. To by každé členské zemi EU, která má prostředky a infrastrukturu na výrobu očkovacích látek, poskytlo příležitost mobilizovat své zdroje a pomoci urychlit výrobu na základě norem Evropské lékové agentury (EMA).

Nemělo by se to považovat za nepřátelský krok vůči farmaceutickému průmyslu, který hrál významnou roli v celkovém úsilí o řešení této pandemie.

Měli bychom se však asertivně snažit o dosažení vzájemné dohody s majiteli patentů na základě dobré vůle a logiky obnovy investic do výzkumu, které tvořily základ předchozích jednání EU.

Je nezbytné, abychom jednali rychle a rozhodně. Vzhledem k tomu, že se virus stále šíří a mutuje, ještě více rodin ztratí v nadcházejících měsících své blízké, pokud včas nezajistíme dostatečné množství vakcín.

Prvořadý význam má také to, že podpoříme země mimo EU v našem sousedství a rozvoj zemí na celém světě. Nemůžeme si dovolit žít ve vlastní evropské bublině, protože naši sousedé na západním Balkáně, v severní Africe nebo na Blízkém východě čelí ještě vážnějšímu nedostatku vakcín. Jak řekla WHO: „Nikdo není v bezpečí, dokud nejsou všichni v bezpečí.“

EU naléhavě potřebuje zvýšit svůj příspěvek k programu COVAX, jehož cílem je zajistit spravedlivou distribuci vakcín. Musíme zajistit více výrobních linek pro vakcíny, abychom mohli účinně přispívat do programu COVAX a očkovacích programů zemí mimo EU.

Je zvláště důležité, aby Evropská unie ukázala, že je připravena nabídnout hmatatelnou podporu i za svými hranicemi v době, kdy se objevují otazníky ohledně role EU v jejím sousedství a ohledně jejího závazku k rozšíření na západní Balkán.

Nic z toho není radikální, dokonce ani nové. Od dubna, kdy EU získávala finanční prostředky na podporu výzkumu a vývoje vakcín, žádají uznávaní vědci, nevládní organizace a volení činitelé, aby EU získala příslušné patenty a nejen objednávala velké množství vakcín.

Naposledy 40 poslanců Evropského parlamentu napsalo vedení Evropského parlamentu  v návaznosti na iniciativu SYRIZA-Progresivní aliance, aby naléhalo na EU, aby získala patenty na vakcínu COVID-19, aby se předešlo zpožděním a nedostatkům.

V době, kdy naše společnosti čelí těžkému břemenu strachu, nejistoty a hospodářské recese, nám zprávy o účinných vakcínách poskytly naději, že tyto otřesné časy překonáme.

K dosažení této možnosti musí evropští politici jít globálním příkladem a musí být ochotni vystupňovat své úsilí a zajistit rychlou a spravedlivou distribuci očkovacích látek.

Článek publikujeme ve spolupráci s transform! Europe.

Ilustrační foto: Autor – By The Russian Presidential Press and Information Office – http://en.kremlin.ru/events/president/trips/54504/photos, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59027970

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.